วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาต 5 พ.ค.

รัฐบาลกำหนดจัดงานสโมสรสันนิบาต 5 พ.ค. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล...

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 3 พ.ค. 56 ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.ท.(หญิง) สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ว่า งานจะจัดขึ้นในวันที่ 5 พ.ค. เวลา 19.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี รัฐบาลจะเชิญผู้แทนจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน บุคคลสำคัญ อาทิคณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหาร 3 เหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจ คณะทูตานุทูต ข้าราชการตุลาการ เป็นต้น

สำหรับความสำคัญของวันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 5 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึก.

รัฐบาลกำหนดจัดงานสโมสรสันนิบาต 5พ.ค. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล... 3 พ.ค. 2556 11:55 ไทยรัฐ