วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.นรด.ชี้ 'ระเบียบ-วินัย' คือจุดอ่อนของไทย

ภาพประกอบข่าว

ผบ.นรด.ชี้ "ระเบียบ-วินัย" คือ "จุดอ่อน" ประเทศไทย ชี้หลักหลักสูตร รด.ถือสร้างคนในสังคม

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) พล.ท.วิชิต ศรีประเสริฐ ผบ.นรด. เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันกำลังสำรอง ประจำปี 2556 โดยมีตัวแทนเหล่าทัพจาก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาสาสมัครรักษาดินแดน สมาคมกำลังสำรอง นักศึกษาวิชาทหาร และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ รวม 24 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2454 จึงถือได้ว่าเป็นวันกำเนิดกำลังสำรอง ดังนั้น กองทัพบกจึงเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 6 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันกำลังสำรอง

พล.ท.วิชิต กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงความสามัคคีของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำรองที่สำคัญต่อกองทัพและประเทศ ส่วนนักศึกษาวิชาทหาร แม้ว่าจะไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องรักษาอธิปไตยประเทศโดยตรง แต่เมื่อเรียนจบหลักสูตร ก็จะทำให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัย

อย่างไรก็ตามนี้ถือเป็นจุดอ่อนของประเทศ เพราะปัจจุบันคนส่วนใหญ่ยังไม่มีระเบียบวินัยเท่าที่ควร และการที่ นรด.ไม่อนุญาตให้นักศึกษาวิชาทหารไว้ผมยาวตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ เพราะต้องการฝึกจิตใจของผู้ที่จะเข้ามาเรียนว่า จะยอมตัดผมเพื่อให้สามารถเข้ามาเรียนหลักสูตรวิชาทหารหรือไม่ ทำให้ผู้ที่มาเรียนรู้จักคิด และไตร่ตรองด้วยเหตุผล มั่นใจว่าผู้ที่มีเรียนหลักสูตรวิชาทหาร จะสามารถพัฒนาตนเองให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นในสังคมได้

ผบ.นรด.ชี้ "ระเบียบ-วินัย" จุดอ่อนประเทศไทย มั่นใจ หลักหลักสูตร รด.จะช่วยสร้างคนในสังคม 2 พ.ค. 2556 14:40 ไทยรัฐ