วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯเยือนมองโกเลีย กระชับสัมพันธ์ 40 ปีการทูต

ภาพจาก facebook Yingluck Shinawatra

นายกฯ เยือนมองโกเลีย กระชับสัมพันธ์ 40 ปีทางการทูต เคารพอนุสาวรีย์เจงกีส ข่าน ลงนามเอกสารความตกลง 3 ฉบับ ...

ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการเยือนประเทศมองโกเลียอย่างเป็นทางการ วันที่ 28 เม.ย.56 ว่า ในเวลา 09.35 น.(ตามเวลาท้องถิ่น) นายกฯ ร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ลานจัตุรัส Sukhbaatar และตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ร่วมพิธีแสดงความเคารพอนุสาวรีย์เจง กีสข่าน ที่หน้าอาคาร State Palace ก่อนไปยังห้องโถงของ State Palace เพื่อลงนามในสมุดเยี่ยม

ต่อมาเวลา 10.00 น. นายกฯ ร่วมหารือเต็มคณะกับนายนอรอวิง อัลทันคูยัค (H.E. Mr. Norovyn Altankhuyag) นายกรัฐมนตรีมองโกเลีย โดยนายนอรอวิงกล่าวต้อนรับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ถือเป็นนายกฯ ไทยคนแรกที่เยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการ และโอกาสนี้ นายกฯ ไทยได้เชิญนายกฯ มองโกเลียเยือนประเทศไทยในปี พ.ศ.2557 ของการครบรอบ 40 ปีสัมพันธ์ทางการทูต และนายกฯ แสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นของมองโกเลียที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคงและทางทหาร ซึ่งไทยยินดีสนับสนุนความประสงค์ของมองโกเลียที่สนใจการเข้าร่วมฝึก Cobra Gold ไทย

ในเวลา 11.00 น. นายกฯ ทั้งสองเป็นประธานการลงนามเอกสารความตกลง จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมองโกเลียว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี เพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือระหว่างกัน ความตกลงระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแสวงหาโอกาสและการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเฉพาะสาขาอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมและยา และบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติมองโกเลียกับ สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เพื่อร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน นายกฯ มองโกเลียยังเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แคชเมียร์ของมองโกเลียกับผ้าไหมของไทย

 

นายกฯ เยือนมองโกเลีย กระชับสัมพันธ์ 40 ปีทางการทูต เคารพอนุสาวรีย์เจงกีส ข่าน ลงนามเอกสารความตกลง 3 ฉบับ ... 28 เม.ย. 2556 14:59 28 เม.ย. 2556 16:15 ไทยรัฐ