วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติครม.แต่งตั้งกก.'ไทย-เมียนมาร์' ส่งเสริมร่วมมือชายแดน

ร.ท.(หญิง) สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกรัฐฯ เผย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการระดับสูง ‘ไทย-เมียนมาร์’ หวังร่วมมือดูแลความเรียบร้อยตามแนวชายแดน พร้อมให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานคณะกรรมการ.....

เมื่อวันที่  23 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.ท.(หญิง) สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการระดับสูง ไทย-เมียนมาร์ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ประกอบด้วย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนาธิการทหาร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เจ้ากรมข่าวทหาร เจ้ากรมยุทธการทหาร แม่ทัพภาคที่ 1 แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นกรรมการ โดยมีเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ


ร.ท.(หญิง) สุณิสา กล่าวต่อไปว่า โดยอำนาจหน้าที่นั้นพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมาร์เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงชายแดน และส่งเสริมพร้อมสนับสนุนให้พื้นที่ชายแดนมีความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมกับประชุมปรึกษาหารือเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่น อีกทั้งยังให้คำแนะนำ ปรึกษา และให้ความเห็นชอบโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่เหล่าทัพเสนอ ตลอดจนกำกับดูแลประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ.

ร.ท.(หญิง) สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกรัฐฯ เผย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการระดับสูง ‘ไทย-เมียนมาร์’ หวังร่วมมือดูแลความเรียบร้อยตามแนวชายแดน พร้อมให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานคณะกรรมการ..... 23 เม.ย. 2556 16:02 ไทยรัฐ