วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน.ภาค4 สรุปผลดับไฟใต้6เดือน โวทำงานได้ผล

กอ.รมน.ภาค 4 สรุปผลดับไฟใต้ 6 เดือน โวทำงานได้ผล เบรกโจรผลิต "แนวร่วม” รุ่นใหม่ ทำคนใต้เลิกระแวง จนท. ต่อต้านโจรใต้ใช้ความรุนแรง คุยยึดปืน-กระสุน-ระเบิด-ยาเสพติดได้เพียบ...

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2556 พล.ท.ดิฏฐพร ศศะสมิต โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวสรุปผลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ว่า การแก้ไขปัญหาได้ดำเนินการงานด้านความมั่นคง งานพัฒนา และงานยุติธรรมควบคู่กันไป โดยการรักษาความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สิน และภัยแทรกซ้อนได้มีการบูรณาการงานการข่าว รวบรวมหลักฐานและเก็บสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) จำนวน 478 ครั้ง สามารถนำประกอบสำนวนคดี 603 คดี และสามารถตรวจยึดอาวุธปืน 68 กระบอก ยึดเครื่องกระสุน อุปกรณ์ประกอบระเบิด ยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังรักษาความปลอดภัยเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์ เช่น ชุมชนเมือง รถไฟ เส้นทางหลัก วัด พระ ครู โรงเรียนและชุมชนไทยพุทธ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มกล้องซีซีทีวี และระบบด่านตรวจในพื้นที่ ลาดตระเวนตรวจสอบจุดล่อแหลม ตลอดจนประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการจอดรถทุกชนิดบนไหล่ทาง และฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

พล.ท.ดิฏฐพร กล่าวว่า สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดำเนินการในด้านสุขภาพด้วยการจัดแพทย์และชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ หมอเดินเท้า ด้านการส่งเสริมรายได้นั้นได้จัดตั้งร้านค้าประจำอำเภอสามารถสร้างรายได้ในพื้นที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ของรายได้เฉลี่ยต่อคน และยังมีการดำเนินการตามโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มประจำตำบล ส่วนการอำนวยความยุติธรรมสามารถขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรา 21 พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ได้เรียบร้อยแล้ว 2 ราย โดยผู้ผ่านกระบวนการนี้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ปัจจุบันมีผู้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ 1 ราย และอยู่ในขั้นการสอบสวน 1 ราย

โฆษก กอ.รมน.กล่าวต่อว่า ด้านสิทธิมนุษยชนและสร้างความเข้าใจ ได้จัดชุดวิทยากรการเมืองเคลื่อนที่เข้าให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยการเปิดเวทีชาวบ้าน 26 ครั้ง ใน 26 ชุมชน ส่งผลให้ประชาชนออกมาต่อต้านการใช้ความรุนแรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 แจ้งข่าวสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และจำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐลดลงร้อยละ 20 ส่วนการสกัดกั้นการบ่มเพาะในสถานศึกษา 48 โรงเรียน ได้จัด 4 กิจกรรมหลัก และ 9 กิจกรรมเสริม “สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม บุคลากรและเยาวชนในสถานศึกษามีทัศนคติที่ดีขึ้น ความหวาดระแวงลดลง และเข้าใจการดำเนินงานของหน่วย ซึ่งน่าจะสามารถจำกัดการจัดตั้ง หรือผลิตสมาชิกรุ่นใหม่

พล.ท.ดิฏฐพร กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ เรายังมีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ร่วมเสริมสร้างสันติภาพ โดยการนำผู้ที่เข้ารายงานตัวตามโครงการพาคนกลับบ้าน จำนวน 257 คน มาดำเนินกรรมวิธีและอบรม เพื่อจัดตั้งเป็นแกนนำในการชักจูงผู้ที่ยังหลบหนีให้กลับเข้ามารายงานตัว ซึ่ง กอ.รมน.ขอย้ำว่า การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านต่างๆ ดังกล่าว จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชน.

กอ.รมน.ภาค 4 สรุปผลดับไฟใต้ 6 เดือน โวทำงานได้ผล เบรกโจรผลิต "แนวร่วม” รุ่นใหม่ ทำคนใต้เลิกระแวง จนท. ต่อต้านโจรใต้ใช้ความรุนแรง คุยยึดปืน-กระสุน-ระเบิด-ยาเสพติดได้เพียบ... 11 เม.ย. 2556 19:50 ไทยรัฐ