วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

21ส.ส.เพื่อไทย ชง พ.ร.บ.นิรโทษฯ 7มาตรา

"วรชัย เหมะ" ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย รวบรวมรายชื่อ 21 ส.ส.เพื่อไทย เสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม 7 มาตรา ผู้ทำความผิดช่วงชุมนุมการเมืองตั้งแต่ ปี 49-53  ย้ำ ไม่รวมผู้มีอำนาจสั่งการ หรือแกนนำ

วันที่ 6 มี.ค. ที่รัฐสภา นายวรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย แถลงกรณีที่ได้รวบรวมรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 21 คน เพื่อเสนอร่างฯพระราชบัญญัติ นิรโทษกรรม แก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน ว่า ในการรวบรวมรายชื่อเสนอ พ.ร.บ. ครั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของ ส.ส. ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและพรรคเพื่อไทย

ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ จะนิรโทษกรรม ให้บรรดาการกระทำใดๆ ของบุคคลที่เกี่ยวเนื่อง กับการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมือง หรือบุคคลที่ไม่ได้เข้าร่วมชุมนุม แต่กระทำการ ที่มีมูลเหตุเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อเรียกร้องให้มีการต่อต้านรัฐ การป้องกันตน การต่อสู้ขัดขืนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือการชุมนุม การประท้วงหรือการกระทำการใดๆ ที่กระทบต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน หรือลัทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของบุคคลอื่น ซึ่งอยู่ในช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 2549 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 แต่จะไม่รวมถึงการกระทำใดๆ ของผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ และสั่งการเคลื่อนไหวทางการเมือง หรือแกนนำ

นายวรชัย กล่าวต่อว่า พ.ร.บ. ดังกล่าวประกอบด้วย 7 มาตรา โดยการนิรโทษกรรม จะรวมทุกฝ่ายไม่ว่า จะเป็นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือ กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ซึ่งจะได้เสนอไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาต่อไป โดยจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมหารือ ในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆ ในกรรมาธิการด้วย ทั้งนี้ จะไม่รอข้อสรุปของการหารือ ระหว่าง นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 กับตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในวันที่ 11 มี.ค. นี้ เนื่องจากตามขั้นตอนการพิจารณากฎหมาย สามารถนำมาพิจารณาพร้อมกันในสภาได้

ขณะที่ นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ระบุว่า ในการร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ดังกล่าว ไม่มีประเด็นทางการเมืองแอบแฝง แต่ส่วนตัวทนเห็นประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมยังอยู่ในเรือนจำไม่ได้ จึงได้มีการออกกฎหมายโดยสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นเครื่องมือในการยุติความขัดแย้งและให้อภัยซึ่งกันและกัน

"วรชัย เหมะ" ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย รวบรวมรายชื่อ 21 ส.ส.เพื่อไทย เสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม 7 มาตรา ผู้ทำความผิดช่วงชุมนุมการเมืองตั้งแต่ ปี 49-53 ย้ำ ไม่รวมผู้มีอำนาจสั่งการ หรือแกนนำ 6 มี.ค. 2556 14:45 ไทยรัฐ