วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐบาลเร่งดัน 'เงินกู้2ล้านล้าน-พรบ.งบ57' เข้าสภาฯ

รัฐบาลเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน วงเงิน 2.2 ล้านล้านบาท พร้อมร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 เข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญนิติบัญญัติ ภายในเดือน มี.ค.นี้...

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 27 ก.พ.56 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม.ว่า ได้รายงานให้ที่ประชุม ครม. รับทราบถึงปฏิทินงานในสภาผู้แทนราษฎร โดยรัฐบาลเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน วงเงิน 2.2 ล้านล้านบาท และร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 เข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญนิติบัญญัติ ภายในเดือน มี.ค. จากนั้นก็จะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา คาดว่าจะพิจารณาทั้ง 2 เรื่องได้ในเวลาใกล้เคียงกัน

ส่วนการขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 57 น่าจะเป็นช่วงประมาณปลายเดือน พ.ค. จากนั้นก็เป็นขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภา ทั้งนี้คาดว่าทั้งร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาท และร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 57 จะแล้วเสร็จในช่วงประมาณเดือน ก.ย.

รัฐบาลเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน วงเงิน 2.2 ล้านล้านบาท พร้อมร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 เข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญนิติบัญญัติ ภายในเดือน มี.ค.นี้ 27 ก.พ. 2556 16:53 27 ก.พ. 2556 20:43 ไทยรัฐ