วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.ว.รุมจวก'เหลิม-เลขาฯสมช.'พูดมากกว่าทำ

ส.ว.รุมจวก “เหลิม-เลขาฯสมช.” พูดมากกว่าทำ แนะนำรายงานสมช.-กอส. มาปรับใช้เน้นการเมืองนำการทหาร...

ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา มีนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาเป็นประธาน โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายประเสริฐ ชิตพงศ์ ส.ว.สงขลา หารือว่า สถานการณ์ชายแดนภาคใต้นับวันยิ่งรุนแรงขึ้นรัฐบาลที่ผ่านมาและรัฐบาลปัจจุบัน ร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้จัดทำสมุดเล่มเขียว “นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557” ซึ่งเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนเกือบทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ถึงวันนี้รัฐบาลได้หยิบนโยบายในเล่มนี้มาใช้มากน้อยแค่ไหน

ตนเชื่อว่ารองนายกฯ ที่กำกับดูแลปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้คงไม่เคยหยิบเล่มนี้มาอ่าน หรืออาจไม่รู้จักด้วยซ้ำ จึงขอให้หยิบขึ้นมาดูบ้าง ประชาชนที่ให้ข้อมูลเขาก็สนใจว่ารัฐบาลเอาข้อมูลมาใช้มากน้อยแค่ไหน เพราะหนังสือดังกล่าวดูแลคนทุกภาคส่วน ทั้งผู้ที่ก่อความไม่สงบ ผู้ที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความมั่นคงของประเทศชาติ หากท่านอ่านแล้วไม่เข้าใจ ก็ควรลาออกจากการกำกับดูแลปัญหาดังกล่าวเพื่อให้รัฐบาลแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีความเข้าใจมาทำหน้าที่แทน

ด้านนายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา กล่าวว่า ต้องใช้หลักการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ต้องเอารายงานสมช. รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและจัดทำไว้ หลักการใต้ร่มเย็นและคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 66/23 มาปรับใช้

นอกจากนี้ต้องเอาการเมืองนำการทหาร แต่อย่าให้การเมืองเข้าแทรกแซง การปฏิบัติการทหารต้องดึงประชาชนมาเป็นฝ่ายเดียวกับราชการ ใช้การรุกทางการเมืองต่อเนื่อง เน้นหนักการปฏิบัติเพื่อลิดรอนทำลายแนวร่วม และกองกำลังติดอาวุธ เพื่อยุติสถานการณ์และขยายผลเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ด้วยอาวุธมาเป็นต่อสู้โดยสันติ ใช้งานการเมืองชี้ขาดงานการทหารสนับสนุน สร้างสำนึกให้ทุกคนรักแผ่นดิน ขจัดความไม่เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้หลงผิดในฐานะเพื่อนร่วมชาติและขอให้ทั้ง รองนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ สมช. ให้สัมภาษณ์น้อยลงได้ไหมพูดให้น้อย ทำงานให้จริง ไม่เคยเห็นการพูดอย่างไม่จริงจังของรองนายกฯ ที่รับผิดชอบอย่างนี้เลยและขอให้ลงพื้นที่ทันที ไม่ต้องรอหลังเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. เพราะท่านไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตนไม่เคยเห็นเลขาธิการสมช.สมัยใด ให้สัมภาษณ์มากกว่านักการเมืองเท่าสมัยนี้.

ส.ว.รุมจวก “เหลิม-เลขาฯสมช.” พูดมากกว่าทำ แนะนำรายงานสมช.-กอส. มาปรับใช้เน้นการเมืองนำการทหาร... 19 ก.พ. 2556 12:50 ไทยรัฐ