วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้ 78.1% ภาพสาวเซ็กซี่ ทำเสียภาพลักษณ์สายการบิน

เอแบคโพลล์ ชี้ 78.1% ภาพสาวเซ็กซี่ทำเสียภาพลักษณ์สายการบิน ร้องผู้ใหญ่ในประเทศควรตระหนัก ขณะที่ 74.0% คิดว่า สื่อฯ ในปัจจุบันมีส่วน "ชี้นำ" ทางการเมือง

วันที่ 17 ก.พ. นางสาว ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ผลกระทบของการนำเสนอข่าวช่วงเวลาเด่นและสื่อธุรกิจภาพเซ็กซี่ต่อความรู้สึกของเด็กและเยาวชน และต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ใน 17 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม สมุทรปราการ อุตรดิตถ์ ลำปาง เชียงราย มุกดาหาร หนองคาย สกลนคร เลย ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ ยะลา นราธิวาส และ สงขลา จำนวนทั้งสิ้น 2,205 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10–16 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น ที่สุ่มเลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชน ครัวเรือน และประชาชนที่ตอบแบบสอบถามระดับครัวเรือน โดยมีช่วงความคลาดเคลื่อนบวกลบร้อยละ 7 พบว่า

กลุ่มตัวอย่างเกือบสามในสี่ หรือร้อยละ 74.0 คิดว่า สื่อฯ ในปัจจุบันมีส่วนในการชี้นำทางการเมือง มีเพียงร้อยละ 26.0 คิดว่าไม่ชี้นำ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบสื่อดั้งเดิม และสื่อโซเชียลมีเดีย ในปัจจุบันพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินกว่าครึ่งหรือร้อยละ 52.8 ระบุ ทีวีเป็นสื่อดั้งเดิมในปัจจุบัน ที่นิยมนำมาใส่ร้ายป้ายสีกันทางการเมืองมากที่สุด รองลงมาคือ วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ และ วิทยุ ตามลำดับ ส่วนสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในปัจจุบันที่นิยมนำมาใส่ร้ายป้ายสีกันทางการเมืองมากที่สุดหรือร้อยละ 21.7 ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Face book) รองลงมาคือ ทวิตเตอร์ (Twitter) เว็บบอร์ด เว็บไซต์ อีเมล์ และไลน์ ตามลำดับ

ประเด็นที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.3 เคยพบเห็นข่าวฆาตกรรม การสังหารโหด ผ่านรายการโทรทัศน์ข่าวทีวีช่วงเวลาเด่นในรอบ 30 วันที่ผ่านมา และกิจกรรมที่กำลังทำขณะดูข่าวฆาตกรรม การสังหารโหดผ่านข่าวทีวี ช่วงเวลาเด่น อันดับแรกได้แก่ ร้อยละ 44.3 ระบุพักผ่อน อันดับสอง ได้แก่ ร้อยละ 31.8 ระบุทานอาหาร และอันดับสามหรือร้อยละ 30.3 ได้แก่ ทำงาน ตามลำดับ

ที่น่าสนใจคือกลุ่มตัวอย่างระบุมีกลุ่มเด็กและเยาวชนจำนวนครึ่งต่อครึ่งหรือร้อยละ 50.5 ที่กำลังอยู่ด้วยกันขณะดูข่าวฆาตกรรมการสังหารโหดของผู้คนในสังคม ผ่านข่าวทีวีช่วงเวลาเด่น ในรอบ 30 วันที่ผ่านมา และจากการสังเกต พบว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับชมข่าวฆาตกรรม การสังหารโหดของผู้คนในสังคมอยู่ด้วยนั้น ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.0 มีอาการตกใจ รองลงมา ร้อยละ 14.5 ฝังใจกับข่าวนั้นๆ ร้อยละ 13.4 ร้องไห้ ส่วนอาการอื่นๆ ที่สังเกตเห็นคือ มีการใช้คำพูดรุนแรง และมีพฤติกรรมที่รุนแรงตามไปด้วย เป็นต้น

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างเกือบสองในสามหรือร้อยละ 61.4 เห็นด้วยว่าสื่อมวลชน ควรช่วยลดการนำเสนอ “ภาพข่าวฆาตกรรม ภาพการสังหารโหดร้ายของผู้คนในสังคม” ในรายการข่าวทีวีช่วงเวลาเด่น เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนมาก หรือร้อยละ 85.6 ระบุว่า มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนจากการนำเสนอ “ภาพข่าวฆาตกรรม ภาพข่าวสังหารโหดร้ายของผู้คนในสังคม”

เมื่อสอบถามถึงความเหมาะสม ของสื่อธุรกิจภาพเซ็กซี่ของสายการบินพบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวนมาก หรือร้อยละ 78.1 ระบุไม่เหมาะสม ซึ่งร้อยละ 83.2 คิดว่า สื่อธุรกิจภาพเซ็กซี่ทำให้เสียภาพลักษณ์ของสายการบิน และประเทศไทย ยิ่งไปกว่านี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.7 ยังระบุอีกว่า กลุ่มนางแบบของสายการบินควรแต่งชุดไทย มายืนหน้าเครื่องบินแทนการแต่งชุดเซ็กซี่ จะทำให้ภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยดูดีในสายตาชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ เมื่อสอบถามต่อไปถึง กรณีมิวสิกวิดีโอ ลูกทุ่งร่วมสมัย นุ่งน้อยห่มน้อย พบว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวนมากหรือร้อยละ 70.8 คิดว่าเป็นการทำลายวัฒนธรรมอันดีงานของประเทศไทย โดยร้อยละ 78.8 มีความคิดเห็นต่อผู้ใหญ่ในบ้านเมืองและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ควรออกมาจัดการเพื่อไม่ให้เกิดการทำลายวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภาพลักษณ์ของคนไทยโดยส่วนรวมอีกด้วย

ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน กล่าวว่า ถ้าหากทุกคนทราบว่า “สื่อ” คืออะไรและมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อสังคมก็จะทำให้เข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน คณะวิจัยเล็งเห็นว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสื่อมีความน่าเป็นห่วงต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเด็กและเยาวชนและผลสำรวจครั้งนี้ค้นพบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองรับรู้ได้ว่า ภาพข่าวฆาตกรรม การสังหารที่โหดร้าย และความรุนแรงรูปแบบอื่นๆ ที่ถูกนำเสนอออกมาจากภาพข่าวของสื่อมวลชนมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ อยู่หน้าจอทีวี ดังนั้น สื่อมวลชนน่าจะพิจารณารูปแบบการนำเสนอภาพข่าวที่จะช่วยลดทอนผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน

“ที่น่าเป็นห่วงภาพลักษณ์ของประเทศชาติและประชาชนอีกกรณีคือ การนำเสนอสื่อภาพธุรกิจเซ็กซี่ของผู้หญิงและผู้ชายไทยจนอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายของภาพลักษณ์ของประเทศชาติและคนไทย จึงเสนอให้ผู้ใหญ่ในสังคมและเจ้าหน้าที่รัฐออกมาช่วยกันดูแลสังคมไทยปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้ตระหนักว่า ความอยู่รอดของชุมชน บริษัท องค์กรด้วยผลกำไรเป็นเรื่องสำคัญ แต่ประเทศชาติต้องมาก่อน หรือว่าในเวลานี้ ผู้ใหญ่ในสังคมไทยยอมรับกันไปหมดว่า โป๊ เปลือย เซ็กซี่ นิดหน่อยไม่เป็นไร ขอให้ตนเองได้ประโยชน์ด้วย ส่วนภาพลักษณ์ของประเทศชาติ และประชาชนไม่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประโยชน์ของตน” นางสาวปุณฑรีก์ กล่าว.

เอแบคโพลล์ ชี้ 78.1% ภาพสาวเซ็กซี่ทำเสียภาพลักษณ์สายการบิน ร้องผู้ใหญ่ในประเทศควรตระหนัก ขณะที่ 74.0% คิดว่า สื่อฯ ในปัจจุบันมีส่วน "ชี้นำ" ทางการเมือง 17 ก.พ. 2556 18:16 ไทยรัฐ