วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โผทหารตามคาด เด้งผบ.นสศ. 'พิรุณ'ขึ้นเสธ.ทบ.

พล.ท.พิรุณ แผ้วพลสง

โยกย้ายทหาร ขยับ 'พิรุณ' ขึ้น เสธ.ทบ.ในฐานะเพื่อนร่วมรุ่น ตท. 10 พร้อมเตะโด่ง ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ข้ามห้วยเป็น ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ...

จากที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 568 นาย ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ย.2552 โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สำหรับรายชื่อที่น่าสนใจอาทิ พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล เจ้ากรมเสมียนตรา (ตท.9) ขยับเป็น ประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ขยับ พล.ร.อ.พหล สง่าเนตร ที่ปรึกษาพิเศษ สป. พล.ร.อ.เกียรติศักดิ์ อักษรศรีกุล ประธานคณะที่ปรึกษา ทร.(ตท.8) เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สุชีพ กิจวารี ที่ปรึกษาพิเศษ สป. (ตท.10) เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา พล.อ.ชาตรี ทัตติ หน.ฝสธ.ประจำปลัดฯ กห.(ตท.14) เป็น ผอ.สำนักงบประมาณกลาโหม พล.ท.ปิยะพล วัฒนกุล รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น เจ้ากรมพระธรรมนูญ กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ที่ปรึกษาพิเศษ บก.ทท.(ตท.12) เป็นประธานที่ปรึกษา บก.ทท. พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท หน.ฝสธ.ประจำ รมว.กห.(ตท.8) พล.ร.อ.วัลลภ เกิดผล ที่ปรึกษาพิเศษ ทร.(ตท.10) พล.อ.อ.มานิตย์ ช้างเผือก หน.ฝสธ.ผบ.ทอ.(ตท.9) เป็น รองผบ.ทหารสูงสุด พล.ร.ท.ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ ผบ.ทัพเรือภาคที่ 1 (ตท.10) และ พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองเสธ.ทอ.(ตท.11) เป็น รองเสธ.ทหาร พล.ท.เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ผบ.ศรภ.ถูกสังเวยทางการเมือง จากกรณีไม่สามารถคุมกลุ่มคนเสื้อแดงบุกการประชุมที่พัทยา และกระทรวงมหาดไทยทำให้นายกรัฐมนตรีต้องได้รับผลกระทบซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ถูกเตะโด่งไปนั่งตบยุงในตำแหน่ง จเรทหาร โดยขยับเอา พล.ต.ประดิษฐ์ชัย บุญรักษ์ รองผบ.ศรภ.(ตท.13) เป็น ผบ.ศรภ.แทน นอกจากนี้ ผบ.ทบ.ได้สลับเอา พล.ท.ภุชงค์ รัตนวรรณ ผบ.นสศ.(ตท.10) เป็น ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพราะปรากฏว่ามีนายทหารรบพิเศษมีส่วนกับการลอบยิง นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำกลุ่มพันธมิตรฯ

ในส่วนของกองทัพบกเป็นไปตามคาดเมื่อ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. ขยับเอา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เสธ.ทบ.(ตท.12) ขึ้นเป็น รองผบ.ทบ.ในอัตราจอมพลเพื่อรอจ่อ ผบ.ทบ.แต่ก็มีเสียงวิจารณ์กันในกองทัพบกว่า เก้าอี้ รองผบ.ทบ. นั้นส่วนใหญ่จะมีอาถรรพ์ เนื่องจากไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ว่าตำแหน่ง รอง ผบ.ทบ.จะขยับขึ้นเป็น ผบ.ทบ. เลยสักคนเดียวส่วนใหญ่มักจะถูกย้ายข้ามห้วยไปกินตำแหน่งที่กองบัญชาการทหารสูงสุด หรือ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ พล.อ.วิโรจน์ บัวจรูญ ผช.ผบ.ทบ.(ตท.9) ขึ้นเป็น ประธานที่ปรึกษา ทบ. และเอาเพื่อสนิทอย่าง พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผทค.พิเศษ ทบ.(ตท.11) เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ. พล.ท.พิรุณ แผ้วพลสง รองเสธ.ทบ.(ตท.10) เป็น เสธ.ทบ. ทั้งนี้ขยับเอา พล.ท.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ผู้ช่วย เสธ.ทบ.(ตท.12) ขึ้นเป็น รองเสธ.ทบ.เพื่อจ่อเป็น เสธ.ทบ.โดยมี พล.ต.โปฎก บุนนาค รองผบ.นสศ.(ตท.12) ขึ้นเป็น ผบ.นสศ.

พล.ท.วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 (ตท.10) เป็น แม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.ธวัชชัย สมุทรสาคร รองแม่ทัพภาคที่ 2 (ตท.12) เป็น แม่ทัพน้อยที่ 2 พล.ต.ธีรชัย นาควานิช รองแม่ทัพน้อยที่ 1 (ตท.14) และ พล.ต.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.พล.ร.9 (ตท.14) พล.ต.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผบ.พล.1 รอ. (ตท.15) เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.จีระศักดิ์ ชมประสพ ผบ.มทบ.22 (ตท.11) เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.เดชา กิ่งวงษา ผบ.พล.ร.5 (ตท.13) เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.สำเร็จ ศรีหร่าย รองแม่ทัพภาคที่ 4 (ตท.13) เป็น รองผบ.นสศ. พล.ต.อุทิศ สุนทร ผบ.มทบ.11(ตท.14) เป็น ผบ.พล.ร.9 พล.ต.อุกฤษฎ์ ณรงค์วิทย์ ผบ.จทบ.กาญจนบุรี(ตท.13) เป็น ผบ.มทบ.11 พล.ต.กัปนาท รุดดิษฐ์ ผบ.มทบ.15(ตท.16) เป็น ผบ.พล.1 รอ. พล.ต.เฉลิมชัย สิทธิสารท เสธ.นสศ. (ตท13) เป็น ผบ.รพศ 1 ทั้งนี้ปรากฏว่า น้องชาย ผบ.ทบ. พล.ต.ธนดล เผ่าจินดา รองผบ.นรด.(ตท.11) ได้ขยับขึ้นเป็น ผบ.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

กองทัพเรือ พล.ร.อ.นิพนธ์ จักษุดุล ผช.ผบ.ทร.(ตท.10) เป็น รองผบ.ทร. พล.ร.อ.ธนา บุนนาค ที่ปรึกษาพิเศษ ทร..(ตท.9) เป็น ผช.ผบ.ทร. พล.ร.อ.ยอดชาย รัสำหรวจ ที่ปรึกษาพิเศษ สป.(ตท.8) เป็นประธานที่ปรึกษา ทร. พล.ร.ท.ธีรวัฒน์ ศรีสถาพร ที่ปรึกษา ทร.(ตท.11) เป็น ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผช.เสธ.ทร.ฝกพ. เป็น ผบ.ทัพเรือภาคที่ 1 พล.ร.ท.ชุมนุม อาจวงษ์ ผช.เสธ.ทร.ฝยก.(ตท.12) เป็น ผบ.ทัพเรือภาคที่ 3 พล.ร.ต.ชัยวัฒน์ ภู่ทอง จก.วิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็น ผบ.ทัพเรือภาคที่ 2 นอกจากนี้ พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป ผทค.พิเศษ ทร.ในฐานะ หัวหน้าสำนักงานประธานองคมนตรี นายทหารคนสนิท “ ป๋าเปรม”พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีได้ขยับครองยศ พลเรือเอกในตำแหน่ง ผทค.พิเศษ ทร

กองทัพอากาศ มีการขยับเฉพาะตำแหน่งหลักๆ อาทิ พล.อ.อ.อนาวิล ภิริมย์รัตน์ ผทค.พิเศษ ทอ. (ตท.11) เป็น รองผบ.ทอ. พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ผบ.คปอ.(ตท.12) เป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.อ.ท.ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง รองเสธ.ทอ.(ตท.11) เป็น ผบ.คปอ. พล.อ.ท.ประจิน จั่นตอง รองเสธ.ทอ.(ตท.13) เป็น เสธ.ทอ. พล.อ.ท.ไมตรี โอสถหงส์ ผช.เสธ.ทอ.ฝขว.(ตท.12) เป็น รองเสธ.ทอ. พล.อ.ท.วินัย เปล่งวิทยา ผช.เสธ.ทอ.ฝยก.(ตท.12) เป็น รองเสธ.ทอ. พล.อ.ท.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ ผช.เสธ.ทอ.ฝยบ.(ตท.13) เป็น รองเสธ.ทอ.

โยกย้ายทหาร ขยับ 'พิรุณ' ขึ้น เสธ.ทบ.ในฐานะเพื่อนร่วมรุ่น ตท. 10 พร้อมเตะโด่ง ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ข้ามห้วยเป็น ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ... 10 ก.ย. 2552 20:14 ไทยรัฐ