วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.สรุปยอดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ มีกว่า 4.3 ล้านคน

กทม. สรุปยอดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ ณ เดือน ธ.ค.55 มีจำนวน 4,333,157 คน จากประชากรทั้งหมด 5,673,560 คน พร้อมขอเชิญชวน ปชช. กทม.ออกไปใช้สิทธิ์โดยพร้อมเพรียง 3 มี.ค.นี้...

วันที่ 24 ม.ค. ตามที่นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค.2556 นั้น กรุงเทพมหานครได้สรุปจำนวนประชากรในพื้นที่กรุงเทพฯ ณ เดือน ธ.ค.55 ปรากฏว่า มีประชากรทั้งหมด 5,673,560 คน แบ่งเป็น ชาย 2,690,754 คน หญิง 2,982,806 คน จำนวนบ้าน 2,522,075 หลังคาเรือน เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวม 4,333,157 คน แบ่งเป็น ชาย 1,997,113 คน หญิง 2,336,044 คน

สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 ม.ค. ของปีที่มีการเลือกตั้ง (เกิดก่อนวันที่ 3 ม.ค.2538) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี เมื่อนับถึงวันเลือกตั้ง (ย้ายเข้ามาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก่อนวันที่ 4 ม.ค.2555)

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกคน ร่วมแรงร่วมใจแสดงพลังประชาธิปไตยในมือตนด้วยการออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 มี.ค.2556 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่โดยพร้อมเพรียงกัน

กทม. สรุปยอดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ ณ เดือน ธ.ค.55 มีจำนวน 4,333,157 คน จากประชากรทั้งหมด 5,673,560 คน พร้อมขอเชิญชวน ปชช. กทม.ออกไปใช้สิทธิ์โดยพร้อมเพรียง 3 มี.ค.นี้ 24 ม.ค. 2556 15:46 ไทยรัฐ