วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทหารชั้นผู้น้อยเฮ! สภาฯไฟเขียวปรับขั้นเงินเดือน

ทหารชั้นผู้น้อยได้เฮ หลังสภาฯ มีมติเอกฉันท์ปรับขั้นเงินเดือนให้เท่ากับ ขรก.อื่น พร้อมผ่านร่างกฎหมายอีก 2 ฉบับ ...

วันที่ 23 ม.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนายสมศักดิ์ได้ขอให้ที่ประชุมร่วมยืนไว้อาลัยนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกฯ และรมว.ท่องเที่ยวและกีฬาที่ถึงแก่อสัญกรรมเป็นเวลา 1 นาที ขณะที่นายชยุต ภุมมะกาญจนะ ส.ส.ปราจีนบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาฯ หารือว่าการประชุมคณะกรรมาธิการฯ วันที่ 24 ม.ค.นี้ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงแนวทางการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินหลังจากทีมแพทย์ฉุกเฉินไม่สามารถให้บริการได้ทันท่วงที จนเกิดเหตุที่น่าเสียใจอย่างกรณีนายชุมพลที่โรคหัวใจกำเริบระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาล เบื้องต้นจะมีแนวทางที่ตรวจสอบความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ ความเชี่ยวชาญของแพทย์ เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับใครอีก

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อปรับปรุงขั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารชั้นประทวนยศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือนจ่าสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ และนายทหารสัญญาบัตร ยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรีถึงร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมาธิการฯ ได้แก้ไขในมาตรา 2 ให้พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2553 จากร่างเดิมที่ให้มีผลบังคับใช้นับจากวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยส.ส.พรรคเพื่อไทย อาทิ จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ ส.ส.สุรินทร์ นายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม ตั้งข้อสังเกตว่าที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไขให้มีผลย้อนหลังไปถึง ต.ค.53 เพื่อต้องการตอบแทนนายทหารที่ออกมาสลายการชุมนุมกลุ่มเสื้อแดงเมื่อช่วงปี 2553 หรือไม่ ถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสมต่อการใช้งบประมาณแผ่นดิน

ขณะที่ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายสนับสนุน อาทิ นายเจะอามิง โตะตาหยง ส.ส.นราธิวาส กล่าวว่า เงินที่ต้องให้กับนายทหารชั้นผู้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ตามร่างกฎหมายนี้ เพียง 128 ล้านบาทเท่านั้น เมื่อเทียบกับเงิน 2,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจ่ายให้กับผู้ที่ร่วมชุมนุมทางการเมืองถือเป็นเงินที่น้อยกว่ามากทำไมถึงจะให้ไม่ได้ ขณะนี้เงินเดือนทหารชั้นประทวนได้น้อยกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก ได้รับเดือนละ 6,740 บาท ขณะที่ตำรวจในชั้นยศเดียวกันได้รับเดือนละ 9,470บาท ขณะที่นายทหารชั้นสัญญาบัตร ได้รับเดือนละ 11,120 บาท ส่วนตำรวจชั้นยศเดียวกันได้รับเดือนละ 14,810 บาท ดังนั้นถือเป็นความเหลื่อมล้ำที่ต้องพิจารณาให้ความเสมอภาคกัน

ที่สุดที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในวาระ 3 ด้วยเสียงเอกฉันท์ 360 เสียง นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านกฎหมายอีก 2 ฉบับ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ และร่าง พ.ร.บ.รถยนต์

ทหารชั้นผู้น้อยได้เฮ หลังสภาฯ มีมติเอกฉันท์ปรับขั้นเงินเดือนให้เท่ากับ ขรก.อื่น พร้อมผ่านร่างกฎหมายอีก 2 ฉบับ ... 23 ม.ค. 2556 19:14 23 ม.ค. 2556 20:10 ไทยรัฐ