วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯทหาร 568ตำแหน่ง ประยุทธ์รองผบ.ทบ.

โดย

โปรดเกล้าฯ โยกย้ายนายทหารประจำปี จำนวน 568 ตำแหน่ง"พล.อ.ประยุทธ์" เสนาธิการทหารบก ขึ้นรองผบ.ทบ. "พล.อ.จงศักดิ์" เจ้ากรมเสมียนตรา เป็นประธานคณงะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม ...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (10 ก.ย.) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 568 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2552 โดยตำแหน่งที่น่าสนใจ มีดังนี้ กระทรวงกลาโหม พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล เจ้ากรมเสมียนตรา เป็นรองปลัดกระรวงกลาโหม พล.ร.อ.เกียรติศักดิ์ อักษรศรีสกุล ประธานที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.ปิยะพล วัฒนกุล รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นเจ้ากรมพระธรรมนูญ

พล.ท.ธรรมรัตน์ เจริญกุล เจ้ากรมสรรพกำลังกลาโหม เป็นเจ้ากรมเสมียนตรา กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.วิโรจน์ บัวจรูญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ในส่วนกองทัพบก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เสนาธิการทหารบก เป็นรองผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าสำนักงานผู้บัญชาการทหารบก (ตท.11) เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.พิรุณ แผ้วผลสง รองเสนาธิการทหารบก (ตท.10) เป็นเสนาธิการทหารบก พล.ท.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ เป็นรองเสนาธิการทหารบก

โปรดเกล้าฯ โยกย้ายนายทหารประจำปี จำนวน 568 ตำแหน่ง"พล.อ.ประยุทธ์" เสนาธิการทหารบก ขึ้นรองผบ.ทบ. "พล.อ.จงศักดิ์" เจ้ากรมเสมียนตรา เป็นประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม ... 10 ก.ย. 2552 15:24 10 ก.ย. 2552 21:20 ไทยรัฐ