วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พงศพัศ9 โฆสิต10 เสรีพิศุทธ์11 สุขุมพันธุ์16

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ได้เบอร์ 9 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ได้เบอร์ 11 นายโฆสิต สุวินิจจิต ได้เบอร์ 10 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้เบอร์ 16 สุหฤท สยามวาลา ได้เบอร์ 17...

วันนี้ (21 ม.ค. 2556) ผลการจับสลากเบอร์ สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร จับได้เบอร์ 16 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ได้เบอร์ 11 นายโฆสิต สุวินิจจิต ได้เบอร์ 10 ขณะที่ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ซึ่งได้จับคนสุดท้ายในบรรดาผู้ที่มาสมัครในเวลา 08.30 น. วันนี้ จับได้เบอร์ 9 ในขณะที่ สุหฤท สยามวาลา ซึ่งมาหลังเวลา 08.00 น. จับได้เบอร์ 17

สรุปหมายเลขบรรดาผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ช่วงเช้าวันนี้  

เบอร์ 1 นายวิละ อุดม
เบอร์ 2 นายวรัญชัย โชคชนะ
เบอร์ 3 ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ
เบอร์ 4 นายโสภณ พรโชคชัย
เบอร์ 5 นายสมิตร สมิทธินันท์
เบอร์ 6 นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง
เบอร์ 7 นายณัฏฐ์ดนัย ภูเบศอรรถวิชญ์
เบอร์ 8 นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล
เบอร์ 9 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ
เบอร์ 10 นายโฆสิต สุวินิจจิต
เบอร์ 11 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
เบอร์ 12 นางสาวจงจิตร์ หิรัญลาภ
เบอร์ 13 นายวศิน ภิรมย์
เบอร์ 14 นายประทีป วัชรโชคเกษม
เบอร์ 15 นายจำรัส อินทุมาร
เบอร์ 16 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
เบอร์ 17 นายสุหฤท สยามวาลา

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในช่วงการจับสลาก หลัง ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ จับได้เบอร์ บรรดากองเชียร์พรรคประชาธิปัตย์ ต่างแสดงความผิดหวังเล็กน้อย ที่ได้ตัวเลขสองหลัก อย่างไรก็ดี หลังจากที่ทราบเบอร์ ก็ได้มีการติดหมายเลขลงบนแผ่นป้ายหาเสียง เพื่อเตรียมการสำหรับหาเสียงทันที ซึ่งแตกต่างกับฝ่ายกองเชียร์ พล.ต.อ.พงศพัศ หลังรู้ว่าได้เบอร์ 9 ต่างก็โห่ร้องแสดงความดีใจกันลั่นศาลาว่าการ กทม.

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ได้เบอร์ 9 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ได้เบอร์ 11 นายโฆสิต สุวินิจจิต ได้เบอร์ 10 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้เบอร์ 16 สุหฤท สยามวาลา ได้เบอร์ 17... 21 ม.ค. 2556 09:38 22 ม.ค. 2556 18:12 ไทยรัฐ