วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุทธรณ์คำสั่งศาลปกครอง ตีความอำนาจ ประมูล3 จี

"สุริยะใส กตะศิลา" ผู้ประสานงานกลุ่มกรีน ยื่นหนังสือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน อุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง ตีความอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจฯ กรณีปมประมูลคลื่น 3 จี

วันที่ 4 ธ.ค. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานกลุ่มกรีน เดินทางยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้อุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด โดยนายสุริยะใสกล่าวว่า จากคำสั่งศาลปกครอง เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา เห็นว่ายังมีความคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมทั้งการตีความกฎหมายมีอยู่หลายประการ สมควรที่ผู้ตรวจการฯ จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด

อีกทั้งทางกลุ่มกรีนมีเหตุผลที่ผู้ตรวจการฯ จะยื่นอุทธรณ์ เพื่อเป็นการประกอบการพิจารณาของผู้ตรวจการฯ 3 ข้อ ดังนี้ 1.คำสั่งศาลปกครองกลางดังกล่าวกระทบต่ออำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการฯ ซึ่งมีผลเป็นการจำกัดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการฯ ทั้งนี้ เป็นการตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอันมิใช่อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง 2.สำนักงาน กสทช. มิได้มีฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ในหมวด 11 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แต่มีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่เป็นอิสระ และ 3.เมื่อพิจารณาคำสั่งศาลปกครองแล้ว เห็นว่ามีนัยสำคัญควรที่จะต้องตรวจสอบ

นายสุริยะใส กล่าวอีกว่า การดำเนินการหลังจากนี้ควรที่จะรอมติของผู้ตรวจการฯ ก่อนว่า จะมีการอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุดหรือไม่ ตนเชื่อว่าน่าจะมีอุทธรณ์คดี เพื่อเป็นข้อยุติที่เป็นบรรทัดฐานกับทุกฝ่าย เพราะคำสั่งศาลปกครองทำให้เกิดข้อพิพาทใหม่ ไม่ใช่เรื่อง 3จี แต่เป็นเรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญไปแล้วก็ควรหาข้อยุติ และข้อพิพาทเรื่อง 3 จี ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา ยังไม่มีการไต่สวนการประมูลว่ามีการฮั้วประมูล มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ใครเป็นผู้เสียหาย ใครจะมีสิทธิ์ฟ้อง กสทช.ต้องหาข้อยุติประเด็นนี้

ดังนั้น กทค. จะมาลักไก่ออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ เพราะพอออกไปแล้ว ศาลปกครองสูงสุดเห็นไปอีกทาง แล้วไต่สวนพบความผิดปกติการประมูลก็จะมีปัญหา ความเสียหายจะเกิดมาก เราเตรียมแนวทางต่อสู้ 3 แนวทาง 1 อุทธรณ์ไปแล้วศาลปกครองสูงสุดยืนตามศาลปกครองกลาง ผู้ตรวจฯ ก็คงไปทางศาลรัฐธรรมนูญต่อว่า อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจฯ มีขนาดไหน และหากประตูปิดอีก ตนจะมีการอุทธรณ์ใหม่ ไปยังศาลปกครองสูงสุด เพราะครั้งที่แล้วไม่ได้อุทธรณ์ เนื่องจากศาลบอกให้มาร้องผู้ตรวจฯ แต่หากชี้ว่า ผู้ตรวจฯ ไม่มีอำนาจ ตนจะอุทธรณ์ต่อ 2 หามูลนิธิที่ทำงานการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมายื่นฟ้อง 3 ต้องเร่ง ปปช.ไต่สวนพิจารณาคดี

"สุริยะใส กตะศิลา" ผู้ประสานงานกลุ่มกรีน ยื่นหนังสือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน อุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง ตีความอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจฯ กรณีปมประมูลคลื่น 3 จี 4 ธ.ค. 2555 14:47 ไทยรัฐ