วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทร. ย้ำ หน้าที่ทหารปกป้องสถาบัน

พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผบ.ทร. เผย กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง

วันที่ 4 ธ.ค. ที่หอประชุมกองทัพเรือ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผบ.ทร.เป็นประธานการจัดกิจกรรม “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัวกองทัพเรือเข้าร่วมอย่างมากมาย

พล.ร.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า กองทัพเรือได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จัดนิทรรศการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ในพระอิริยาบถต่างๆ จัดนิทรรศการแสดงภาพพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค การสาธิตการพายและเห่เรือ การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่วัดเครือวัลย์วรวิหาร และกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ทั้งนี้ ในวันที่ 5 ธ.ค.นี้ ถือเป็นวันที่ปลื้มปีติที่พวกเราปวงชนชาวไทยจะได้ถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน จึงอยากขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่ามาร่วมกันถวายความจงรักภักดีในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เพราะถือเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ

อย่างไรก็ตาม เรื่องการปกป้องสถาบันถือเป็นภารกิจหลักของกองทัพเรือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่บางครั้งการเมืองนำเรื่องสถาบันมากล่าวอ้างนั้นก็เป็นเรื่องทางการเมือง สำหรับกองทัพเรือดำเนินการในส่วนของทหารคือการปกป้องสถาบัน

พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผบ.ทร. เผย กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง 4 ธ.ค. 2555 11:53 ไทยรัฐ