วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ ปิดสมัยประชุมสภาฯ 29 พ.ย.

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 29 พ.ย. นี้ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

วันที่ 22 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่ทรงมีพระราชดำริว่า ตามที่ได้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัย ประชุมสามัญทั่วไป ในวันที่ 1 ส.ค.2555 นั้น

บัดนี้ จะสิ้นกำหนดสมัยประชุมในวันที่ 28 พ.ย.2555 สมควรจะปิดประชุมได้แล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 128 และ 187 ของรัฐธรรมนูญ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญทั่วไปตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.2555 โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 29 พ.ย. นี้ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 23 พ.ย. 2555 15:30 ไทยรัฐ