วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลอดโผ ผบ.พัน 293 นาย ตบรางวัลนายทหารปราบเสื้อแดง

คลอดโผ ผู้บังคับกองพัน 293 นาย “หลานนายกฯ” ขยับนั่ง ผบ.ปตอ.พัน 7 “ประยุทธ์” พลิกหน่วยคุมกำลังดัน ทหารเสือราชินี พร้อม ตบรางวัลนายทหารปราบเสื้อแดงได้ดี


วันที่ 26 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีคำสั่ง ทบ.304/2555 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน หรือ โผนายทหารระดับผู้บังคับกองพันทั่วประเทศ 293 นาย โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ลงนามเมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา

โดยปรับย้ายนายทหารระดับผู้บังคับกองพัน ทั้งทหารเหล่าราบ ม้า และปืนใหญ่ รวมถึงหน่วยคุมกำลังปฏิวัติ ขณะที่ตำแหน่ง ที่น่าสนใจ พ.ท.สราวุธ ชินวัตร (ตท.32) หลานชาย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ขยับจากหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (หน.ฝกร.พล.ปตอ.) เป็น ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 (ผบ.ปตอ.พัน 7) ซึ่งถือว่าหน่วยคุมกำลังทำการปฏิวัติหน่วยหนึ่ง ซึ่งเคยพลาดจากการขยับขึ้นมาเป็น ผบ.พันมาแล้ว 2 ปี เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่ไว้วางใจให้คุมกำลัง

นอกจากนี้ มีการเปลี่ยน ผบ.พันของหน่วยกำลังกองทัพภาคที่ 1 ที่เป็นหน่วยคุมกำลังปฏิวัติ อาทิ พ.ท.ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ (ตท.32) หน.ฝ่ายยุทธการ พล.1 รอ เป็น ผบ.ร.1 พัน 1 รอ.พร้อมโยก พ.ท.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์ มาเป็น หน.ฝ่ายยุทธการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (หน.ฝยก.พล.1รอ)  พ.ท.วรุตม์ ประเทืองทิน (ตท.29) ผบ.ร.11 พัน 1 รอ. เป็น เสธ.ร.11 รอ. พ.ท.ศักดิ์ศิริ แข็งแรง รอง เสธ.ร.11 รอ. ขึ้นเป็น ผบ.ร.11 พัน 1 รอ. แทน

สำหรับหน่วยคุมรถถังทำการปฏิวัติฯ พ.ท.ชินสรณ์ เรืองศุข (ตท.32) ผบ.ม.พัน 4 รอ. อดีตนายทหารคนสนิท พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ขึ้นเป็นนายทหารฝ่ายข่าวกองทัพภาคที่ 1 ในอัตรา พ.อ. โดยมี พ.ต.นิโรธ ทองม่วง (ตท.33) รอง ผบ.ม.พัน 4 รอ.ขึ้นเป็น ผบ.ม.พัน 4 รอ.แทน พ.ต.ภาณุมาศ คล้ายมงคล (ตท.32) ผช.ฝยก.ทัพ 1 เป็น ผบ.ม.พัน 19 พ.อ.นพสิทธิ สิทธิพงศ์โสภณ (ตท.26) เสธ.ม.1 รอ. ซึ่งเคยนำกำลังทหารเข้ากระชับพื้นที่การชุมนุมคนเสื้อแดงบริเวณแยกศาลาแดง เมื่อเดือน พ.ค.2553 ขยับขึ้นเป็น รอง ผบ.ม.5 รอ. พ.ท.สมพงษ์ สุขประดิษฐ์ (ตท.31) หน.ฝ่ายกำลังพลกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (หน.ฝกพ. พล.ม.2 รอ.) เป็น ผบ.ม.พัน 17 รอ. พ.ท.ภาสกร กุลรวิวรรณ (ตท.33) หน.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง (หน.ฝกบ).พล.ม.2 รอ.เป็น ผบ.ม.พัน 1 รอ. พ.ท.ดำรงค์ จันทรฺทอง (ตท.32) รองเสนาธิการกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ (รอง เสธ.ม.1รอ.) เป็น ผบ.ม.พัน 24 รอ. พ.ท.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ (ตท.27) รอง เสธ.ร.12 รอ. เป็น ผบ.ร.2 พัน 3 รอ.

ในส่วนของกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21 รอ.) หรือทหารเสือราชินี พ.ท.พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญา (ตท.26) ผบ.ร.21 พัน 1 รอ. ซี่งบาดเจ็บจากเหตุการณ์กระชับพื้นที่ ได้เลื่อนเป็น พ.อ.ในตำแหน่ง เสธ.ร.21 รอ. โดยให้ พ.ท.เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (ตท.32) หน.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง (หน.ฝกบ.) กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ.) เป็น ผู้บังคับกองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ( ผบ.ร.21พัน 1 รอ.) พ.ท.เอกดนัย จุลโลบล (ตท.34) นายทหารคนสนิทของ พล.อ.ประยุทธ์ ไปเป็น ผบ.ร.21 พัน 3 รอ. พ.ท.ณุดนัย บูรณะสมภพ (ตท.31) รอง ผบ.พัน สห.ทบ.11 เป็น ผบ.พัน สห.ทบ.11 พ.ท.สถาพร เตี๊ยะเพชรดี (ตท.30) รอง ผบ.ทหารพรานที่ 14 เป็น ผบ.ร.9 พัน 1 พ.ท.ยุทธนา สุนทรมณี (ตท.32) ผช.ผบ.ยส.ป.1 รอ. เป็น ผบ.ป.พัน 31 รอ. พ.ท.ธวัชชัย วรรณดิลก (ตท.31) ผบ.ป.พัน 102 รอ. เป็น ผบ.ป.พัน 21

สำหรับหน่วยรบพิเศษ พ.ท.ปิยศักดิ์ สายธนู (ตท.34) หน.ฝ่ายกำลังพล พล.รพศ.ที่ 1 เป็น ผบ.รพศ.3 พัน 1 พ.ท.อินทนนท์ รัตนกาฬ (ตท.31) ผอ.กองปฏิบัติการพิเศษ ได้เลื่อน ขยับขึ้นเป็น หน.

ส่วนสงครามพิเศษ กองพลรบพิเศษที่ 1 (พล.รพศ.1) พ.ท.โสฬส รัตนผ่องใส (ตท.34) หัวหน้าฝ่ายยุทธการ พล.รพศ.1 ขึ้นมาเป็น ผอ.กองปฏิบัติการพิเศษแทน พ.ท.ภควัต ครบสอน (ตท.34) หน.ศูนย์สงครามพิเศษ เป็น ผบ.รพศ.4 พัน 1 พ.ท.ปริทรรศน์ บุนนาค (ตท.33) หน.นสศ. เป็น ผบ.รพศ.5พัน 2.

คลอดโผ ผู้บังคับกองพัน 293 นาย “หลานนายกฯ” ขยับนั่ง ผบ.ปตอ.พัน 7 “ประยุทธ์” พลิกหน่วยคุมกำลังดัน ทหารเสือราชินี พร้อม ตบรางวัลนายทหารปราบเสื้อแดงได้ดี 26 ต.ค. 2555 18:39 26 ต.ค. 2555 23:19 ไทยรัฐ