วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ศาลปกครอง'เปิดให้ ปชช.ติดตามคดีทางอินเทอร์เน็ต ดีเดย์29ต.ค.นี้

ศาลปกครอง เตรียมดีเดย์ ใช้ระบบสืบค้นคดีและติดตามคดีผ่านเว็บศาล เทียบกูเกิล 29 ต.ค.นี้ ประชาชนคู่ความติดตามความเคลื่อนไหวคดี ตรวจสอบตุลาการได้อีกทาง...

วันที่ 18 ต.ค. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า วันที่ 29 ต.ค.นี้ ศาลปกครองเริ่มใช้งานระบบติดตามคดีโดยประชาชนทางอินเทอร์เน็ต ที่จะทำให้ประชาชนทราบ ว่า คดีที่ฟ้องไว้มีความคืบหน้าในขั้นตอนใด ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนที่ศาลปกครองจัดทำขึ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบ ได้ของคณะตุลาการศาลปกครอง โดยคดีที่จะติดตามได้จะเริ่มจากคดีที่มีการฟ้องในวันที่ 29 ต.ค.นี้

ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีคนใดประสงค์ที่จะขอติดตามคดีทางอินเทอร์เน็ต ต้องเขียนใบคำร้อง เพื่อขอรหัสผ่าน ส่วนคดีที่ฟ้องก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะทยอยบันทึกลงในระบบและจะแจ้งผู้ร้องว่า ต้องการติดตามคดีทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ หากต้องการจึงเดินทางมายื่นคำร้องต่อไป

"ระบบนี้จะเป็นการตรวจสอบการทำงานของตุลาการได้ โดยจะรู้ว่าคดีของตนเองอยู่ในขั้นตอนไหน เพราะเมื่อตุลาการได้รับคดีไปแล้ว จะต้องวางแผนการดำเนินคดี ทำให้จะทราบได้ว่าคดีใดตัดสินเมื่อใด ทำให้ประชาชนไม่ต้องกังวลใจว่า คดีของตนเองจะได้รับการพิจารณาหรือไม่นายดิเรกฤทธิ์ กล่าว

นายดิเรกฤทธิ์ กล่าวด้วยว่า ยอมรับว่า ขณะนี้การพิจารณาคดีของศาลปกครองเป็นไปด้วยความล้าช้า เพราะปริมาณคดีมีเข้ามามากเกินความคาดหมาย โดย พ.ศ.2544 เป็นปีแรกที่ศาลปกครองเปิดดำเนินการ มีคดีเข้ามา 4,000 คดี แต่ใน พ.ศ. 2555 มีคดีเข้ามาแล้วถึง 9,000 คดี ขณะที่ตุลาการศาลปกครองในปีแรกมี 190 คน และจนถึงปีนี้มีจำนวน 214 คน จะเห็นว่า 11 ปีที่ผ่านมา ตุลาการไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากคดีศาลปกครองต้องเป็นตุลาการที่มีความชำนาญเฉพาะ จึงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้มีตุลาการเพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอต่อคดี

ดังนั้น จึงได้พัฒนาด้านการบริหารบุคลากรด้วยการกำหนดเป้าหมายการทำงานให้กับตุลาการ โดยปัจจุบันกำหนดให้ตุลาการศาลชั้นต้นแต่ละคนต้องพิจารณาคดีให้ได้ 65 คดีต่อปี ขณะที่ตุลาการศาลสูงสุดต้องพิจารณาคดีให้ได้ 125 คดีต่อปี

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตกำลังพิจารณาวางแผนให้ประชาชนมีความสะดวกในการฟ้องคดีให้ได้ง่ายและรวดเร็วมากที่สุด โดยกำลังทำวิจัยว่า การฟ้องคดีอาจทำได้ด้วยวาจา หรือการพิจาณาไต่สวนคดี อาจทำได้ด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์.

 

ศาลปกครอง เตรียมดีเดย์ ใช้ระบบสืบค้นคดีและติดตามคดีผ่านเว็บศาล เทียบกูเกิล 29 ต.ค.นี้ ประชาชนคู่ความติดตามความเคลื่อนไหวคดี ตรวจสอบตุลาการได้อีกทาง... 18 ต.ค. 2555 21:19 18 ต.ค. 2555 23:09 ไทยรัฐ