วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตอกรัฐพลิ้วเปลี่ยน 'จำนำข้าว' เป็น 'รับซื้อข้าว' ไม่พ้นปัญหา

คณะบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (นิด้า) ตอกรัฐ พลิ้วเปลี่ยน "จำนำข้าว" เป็น "รับซื้อข้าว" ยันมีปัญหาแน่ ห่วงคู่ค้าฟ้อง WTO-ธ.ก.ส.ปัดขาดสภาพคล่อง...

วันที่ 17 ต.ค. ที่ห้อง 215 อาคารรัฐสภา 2 มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ ที่มี นายฉลาด ขามช่วง ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยในวันนี้ได้เชิญปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เข้าร่วมชี้แจง ถึงผลการดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล แต่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เข้าร่วมชี้แจง และไม่ได้ส่งตัวมาแต่อย่างใด

นายอดิศร์ กล่าวว่า หากรัฐบาลอยากปลดหนี้ของเกษตรกร ไม่ต้องจ่ายเงินให้วุ่นวาย แค่โอนเงินให้ ธ.ก.ส. ก็จบแล้วจะสามารถปลดหนี้ได้เลย ซึ่งวิธีการแท้จริงที่จะช่วยเหลือเกษตรกร เน้นให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น แต่เนื่องจากราคาสินค้าการเกษตรยังเป็นตัวแปรที่ทำอะไรไม่ได้ เพราะต้องขายของในราคาตลาด หากไปยุ่งเกี่ยวกับราคานี้ ก็จะทำให้มีปัญหาตามมาทันที ซึ่งเห็นได้จากที่ผ่านมา ปัญหาเกิดขึ้นเพราะรัฐไปยุ่งกับราคาตลาด ทั้งที่รัฐบาลควรเข้าไปช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุนสินค้า และเมื่อลดต้นทุนแล้วกำไรก็จะมากขึ้น สามารถนำเงินมาใช้หนี้ ธ.ก.ส.ได้ แต่รัฐบาลชุดนี้กลับเลือกที่จะทำในทางตรงกันข้าม เนื่องจากจะไม่มีมาตรการลดต้นทุนแล้วก็ยังเพิ่มราคาสินค้า ซึ่งในทางวิชาการถือว่าเป็นความผิดพลาด

นายอดิศร์ กล่าวต่อว่า โครงการรับจำข้าวของรัฐบาลนั้น ขณะนี้ รัฐบาลได้บิดพลิ้วจากโครงการรับจำนำข้าว เป็นโครงการรับซื้อข้าว การที่รัฐบาลจ้างโรงสีเก็บข้าวกว่า 10-20 ล้านตัน ก็เป็นการฟ้องว่าเราไม่ได้ทำเรื่องจำนำข้าว แต่รัฐบาลทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อข้าวมาไว้เพียงผู้เดียว เมื่อรัฐบาลทำในลักษณะนี้ก็จะมีปัญหาตามมา คือ 1.จะนำข้าวไปขายที่ไหน ซึ่งเชื่อว่าหากนำไปขายจะขาดทุนแน่นอน และ 2.การที่ขายในราคาต่ำ ข้าวที่มีจำนวนปริมาณมากก็จะทำให้ประเทศคู่ค้ามีการร้องเรียนได้ว่าจะขัดกับกลไกการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO) 

นายโชคทวี อภิภัทรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธ.ก.ส. กล่าวถึงกรณีที่ขณะนี้มีกระแสข่าวว่า ธ.ก.ส. ขาดสภาพคล่องในการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวนั้น ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ใช้เงินส่วนตัวของธนาคารจ่ายให้กับเกษตรไปก่อนล่วงหน้าเป็นเงินกว่า 9 หมื่นล้านบาท ขณะที่ สปน. ก็จะต้องหาเงินมาให้กับ ธ.ก.ส. ในการดำเนินการรับจำนำข้าวรอบใหม่อีก 3 แสนล้านบาท

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธาน กมธ. กล่าวว่า การประชุม กมธ.ในสัปดาห์หน้า จะเชิญกรมส่งเสริมการเกษตรมาชี้แจงเกี่ยวกับจำนวนเกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวมีเท่าไหร่ รวมทั้งพื้นที่นาที่สามารถปลูกข้าวและรับจำนำได้มีเท่าไหร่.

คณะบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (นิด้า) ตอกรัฐ พลิ้วเปลี่ยน "จำนำข้าว" เป็น "รับซื้อข้าว" ยันมีปัญหาแน่ ห่วงคู่ค้าฟ้อง WTO-ธ.ก.ส.ปัดขาดสภาพคล่อง... 17 ต.ค. 2555 12:57 17 ต.ค. 2555 16:23 ไทยรัฐ