วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปู'โชว์สุนทรพจน์กลางนิวยอร์ก ย้อนอดีตช่วยพ่อเก็บตั๋วหนังสู่นายกฯหญิง

"ปู" โชว์สุนทรพจน์ในนิวยอร์กส่งเสริมบทบาทสตรี ย้ำหญิงต้องได้รับสวัสดิการความเสมอภาคเท่าเทียมผู้ชาย เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ เล่าประสบการณ์กว่าจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีไทย ช่วยพ่อเก็บตั๋วหนัง ค่าจอดรถจนมีโอกาสเข้าสู่ธุรกิจและการเมือง แม้บางครั้งถูกตัดสินเพียงแค่เป็นเพศหญิง แต่ไม่สนขอทำงานหนักแสดงให้เห็นความเข้มแข็ง ดันความปรองดองในชาติ...

ในโอกาส น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติภารกิจในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐฯ เพื่อร่วมประชุมสหประชาชาติ โดยเมื่อวันที่ 24 ก.ย.2555 เวลา 18.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น ได้กล่าวสุนทรพจน์ การส่งเสริมบทบาทสตรี ในงาน A Global Conversation : Woman Leaders Respond to the UNGA 67 โดยเนื้อหาสำคัญระบุว่า การพัฒนาด้านสวัสดิการของสตรี เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องปกติทั่วไป แต่นับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สตรีต้องได้รับการนับถือ การส่งเสริมและโอกาส เช่นเดียวกับเพศอื่นๆ และเช่นเดียวกับอีกหลายๆ ประเทศ ดังนั้น นโยบายต่างๆ จะต้องให้โอกาสที่เท่าเทียมทั้งบุรุษและสตรี ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ

พร้อมย้ำว่า ก่อนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้เติบโตจากธุรกิจภาพยนตร์เล็กๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งแต่วัยเด็ก บิดาได้สนับสนุนให้ช่วยงานอยู่เสมอ ทั้งการเก็บเงินค่าตั๋วภาพยนตร์และค่าจอดรถ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ได้มีโอกาสเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ แต่สำคัญไปกว่านั้น ทำให้ได้รับโอกาสที่ปูทางสู่ธุรกิจและการเมือง อย่างไรก็ตาม ตลอดเส้นทางอาชีพ ยอมรับว่า บางครั้งได้รับการปฏิบัติและการตัดสินที่แตกต่างเพียงเพราะเพศ และเพื่อความสำเร็จ จึงต้องทำงานหนักยิ่งขึ้นกว่าคนอื่นๆ เพื่อให้งานได้รับการยอมรับ และในช่วงเวลานี้ทำให้พบว่า แท้จริงแล้วทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเข้มแข็ง ทั้งในช่วงที่ทำงานบริษัทเอกชนและในฐานะนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและการปรองดองในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์เหล่านี้ ไม่เพียงสอนให้เข้าใจถึงความสำคัญของโอกาส และการทำงานอย่างทุ่มเท เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และด้วยตระหนักในสิ่งเหล่านี้ นโยบายต่างๆ จึงมีเป้าหมายเพื่อให้สตรีได้รับโอกาสและการสนับสนุน เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์และมีคุณค่า

สำหรับนโยบายที่ผลักดันเริ่มจากการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ผ่านโครงการสุขภาพถ้วนหน้า หรือ Universal Health Care Coverage สำหรับสตรี สตรีมีครรภ์ สตรีที่เพิ่งคลอดบุตร การเข้าถึงการรักษาพยาบาลและยาสำหรับสตรีมีครรภ์จะง่ายขึ้น รัฐบาลตระหนักดีถึงความสำคัญของสุขภาพมารดาที่แข็งแรงและมีความสุข เพื่อการเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตและมีพัฒนาการ จึงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ การให้ความสำคัญของการเข้าถึงการศึกษา ที่เด็กหญิงสามารถพัฒนาศักยภาพได้มากขึ้น และเข้าใจในประเด็นเกี่ยวกับเพศมากขึ้น ในประเทศไทย สตรีจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมากกว่าชาย ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี การศึกษาไม่เพียงแต่เพิ่มโอกาส แต่ยังช่วยลดการกระทำความรุนแรงต่อสตรี

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้สตรีสามารถเข้าถึงเงินทุนได้มากขึ้น เพื่อให้โอกาสในการสร้างรายได้จากธุรกิจของตนเอง นอกจากการช่วยเหลือด้านการเงิน กองทุนฯ จะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นประชาธิปไตย ที่กรรมการได้รับการคัดเลือกจากชุมชน เพื่อให้เป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และยิ่งสำคัญไปกว่านั้น ยังมีการริเริ่มการให้คำปรึกษาและแนะนำแก่สตรีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความรุนแรงทางเพศและภายในครอบครัวด้วย ทั้งนี้ จะสนับสนุนการทำงานของสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสิทธิและด้านชีวิตความเป็นอยู่ของสตรีทั่วโลก รวมทั้งโครงการ Every Woman Every Child ของเลขาธิการสหประชาชาติ

"สตรีต้องได้รับโอกาส สตรีจะมีพลัง ความเข้มแข็งเพื่อสร้างความแตกต่าง ซึ่งสตรีอาจไม่แข็งแรงเท่าบุรุษ แต่มีคุณภาพด้านอื่น เช่น ความตั้งใจในการรับฟังและความประนีประนอม แต่ท้ายที่สุด สังคมจะได้ประโยชน์จากความเท่าเทียมของสตรีและบุรุษที่ต่างเสริมซึ่งกันและกัน"

"ปู" โชว์สุนทรพจน์ในนิวยอร์กส่งเสริมบทบาทสตรี ย้ำหญิงต้องได้รับสวัสดิการความเสมอภาคเท่าเทียมผู้ชาย เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ เล่าประสบการณ์กว่าจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีไทย ช่วยพ่อเก็บตั๋วหนัง ค่าจอดรถจนมีโอกาสเข้าสู่ธุรกิจและการเมือง แม้บางครั้งถูกตัดสินเพียงแค่เป็นเพศหญิง แต่ไม่สนขอทำงานหนักแสดงให้เห็นความเข้มแข็ง ดันความปรองดองในชาติ... 25 ก.ย. 2555 10:02 ไทยรัฐ