วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตามโผ!'ทนงศักดิ์'นั่งเก้าอี้ปลัดกห.ด้าน'ชาตรี'-'พิณภาษณ์'เข้ากรุ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารประจำปี 2555 “ทนงศักดิ์” ขึ้นปลัดกลาโหมตามคาด เด้ง “ชาตรี-พิณภาษณ์” เข้ากรุ “ประจิน” ฉลุยนั่ง ผบ.ทอ. “ประยุทธ์” จัดแถว 5 เสือทบ.ใหม่ “อุดมเดช” ขึ้นเสธ.ทบ.จ่อคิว ผบ.ทบ.ดันน้องชายขึ้นแม่ทัพน้อยที่ 3 “ไพบูลย์” ขึ้นนั่งมทภ.1 ...

ในที่สุดบัญชีรายชื่อการแต่งตั้ง โยกย้ายนายทหารประจำปี 2555 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อเวลา 15.30 น.เรื่องให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 811 ราย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2555 ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ย.2555 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการสำหรับรายชื่อที่น่าสนใจ อาทิ พล.อ.ชาตรี ทัตติ รองปลัดกระทรวงกลาโหม (ตท.14) ซึ่งมีอาวุโสจ่อตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมถูกเด้งเข้ากรุ เป็นจเรทหารทั่วไป หลังเจอคำสั่ง พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กลาโหม ย้ายไปช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพร้อมกับ พล.อ.พิณภาษณ์ สริวัฒน์ เจ้ากรมเสมียนตรา (ตท.14) ถูกย้ายเข้ากรุเป็นที่ปรึกษาพิเศษ สป.เช่นกัน

สำหรับพล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ผู้ช่วย ผบ.ทบ.(ตท.11) ข้ามห้วยมาเป็น ปลัดกระทรวงกลาโหมตามคาด จากแรงผลักดันของรมว.กลาโหม โดยมี พล.อ.นิพันธ์ ทองเล็ก ผอ.สนผ. (ตท.14) พล.อ.หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ ที่ปรึกษาพิเศษ สป.(ตท.13) พล.ร.อ.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ เสธ.ทร. (ตท.13)พล.อ.อ.วินัย เปล่งวิทยา ผู้ช่วยผบ.ทอ. (ตท.12) เข้าแถวเป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ (ตท.14) เป็น ผอ.สนผ. พล.ท.ชาญ โกมลหิรัญ (ตท.16) เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา

ด้านกองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร เสธ.ทหาร (ตท.14) เป็น รอง ผบ.ทหารสูงสุด พล.อ.เผด็จการ จันทร์เสวก ผบ.สปท.(ตท.12) เป็น เสธ.ทหาร พล.อ.ประวุฒิ ชาญวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.ทท.(ตท.12) เป็น ประธานที่ปรึกษา บก.ทท. พล.ร.อ.นพดล โชคระดา (ตท.12) พล.อ.อ.ธัชชัย ถนัดใช้ปืน (ตท.13) เป็น รองเสธ.ทหาร พล.อ.สมหมาย เกาฎีระ (ตท.15) เป็น ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ (ตท.15) เป็น หน.ฝสธ.ผบ.ทหารสูงสุด พล.ท.เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ (ตท.14) เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ บก.ทท.

ขณะที่กองทัพบก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ได้ปรับตำแหน่ง 5 เสือทบ. โดยขยับเอา พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 (ตท.14) นายทหารสาย “บูรพาพยัคฆ์” ขึ้นเป็น เสธ.ทบ.เพื่อสืบทายาทหลังจากตนเองเกษียณอายุราชการในปี 2557 โดยขยับเอา พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล เสธ.ทบ.(ตท.13) เป็น ผู้ช่วยผบ.ทบ. พร้อมนายทหารสาย “วงศ์เทวัญ” พล.ท.จิระเดช โมกขะสมิต รองเสธ.ทบ.(ตท.13) ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ.เพราะได้แรงหนุนมาจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พล.ท.ธีรชัย นาควานิช (ตท.14) พล.ท.อักษรา เกิดผล (ตท.14) เป็น รอง เสธ.ทบ.

สำหรับตำแหน่งกุมกำลัง พล.ต.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รอง มทภ.1 (ตท.15) ซึ่งมีผลงานจากการปราบม็อบเสื้อแดงเป็น แม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.วลิต โรจนภักดี รอง มทภ.1 (ตท. 15) สายบูรพาพยัคฆ์เป็น ผู้ช่วยเสธ.ทบ.ฝกบ. พล.ต.พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผบ.พล.1 รอ. (ตท.17) และ พล.ต.ภาณุวัชร นาควงษม์ ผบ.พล.ร.9 (ตท.17) ขึ้นเป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1 นอกจากนี้ขยับเอา พล.ต.ปรีชา จันทร์โอชา รอง มทภ.3 น้องชายพล.อ.ประยุทธ์ ขึ้นเป็น แม่ทัพน้อยที่ 3 เพื่อจ่อเก้าอี้แม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล (ตท.14) เป็น ผบ.นปอ. พ.อ.วราห์ บุญญะสิทธิ์ (ตท.18) เป็น ผบ.พล.1 รอ. พ.อ.ไพโรจน์ ทองมาเอง เป็น ผบ.พล.ร.9 พงอ.คู่ชีพ เลิศหงิม เป็น ผบ.พล.ร.4 พ.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ (ตท.16) เป็น ผบ.พล.ร.15 พ.อ.ศิริชัย เทศนา เป็น ผบ.พล.รพศ.1 พ.อ.โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ (ตท.17) เป็น ผบ.พล.ปตอ. พ.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองผบ.พล.1 รอ.บุตรชาย พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ขึ้นมาเป็น ผบ.พล.ร.11

ในส่วนของกองทัพเรือ พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ผู้ช่วย ผบ.ทร.(ตท.13) เป็น ประธานที่ปรึกษา ทร. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ที่ปรึกษาพิเศษ ทร.(ตท.13) เป็น รอง ผบ.ทร. พล.ร.อ.พลวัฒน์ สิโรดม ที่ปรึกษาพิเศษ ทร.(ตท.13) เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทร. พล.ร.ท.จักรชัย ภู่เจริญยศ รองเสธ.ทร.(ตท.13) เป็น เสธ.ทร. พล.ร.ท.ณรงค์พล ณ บางช้าง (ตท.14) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร.พล.ร.ท.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน (ตท.15) เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ทร. พล.ร.ท.พิจารณ์ ธีรเนตร และ พล.ร.ท.ธนะรัตน์ อุบล พล.ร.ท.อภิชัย อมาตยกุล เป็น รอง เสธ.ทร. พล.ร.ท.รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ เป็นผบ.กองทัพเรือภาคที่ 1 พล.ร.ต.สนธยา น้อยฉายา เป็นผบ.นาวิกโยธิน พล.ร.ต.ไกรวุธ วัฒนธรรม (ตท.17) เป็น ผช.เสธ.ทร.ฝขว. พล.ร.ต.ยุทธนา เกิดด้วยบุญ เป็น ผช.เสธ.ทร.ฝยบ.

ขณะที่กองทัพอากาศเป็นไปตามคาดโดย พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผบ.ทอ.ผลักดันให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้ช่วยผบ.ทอ. ขึ้นเป็น ผบ.ทอ.สมหวังพร้อมขยับเอา พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ เสธ.ทอ.(ตท.13) เป็น รองผบ.ทอ. พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ (ตท.12) เป็นประธานที่ปรึกษา ทอ. พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ (ตท.14) และ พล.อ.ท.ชนัท รัตนอุบล (ตท.13) เป็นผู้ช่วย ผบ.ทอ. พล.อ.ท. อารยะ งามประมวญ รองเสธงทอ.(ตท.13) ขึ้นเป็น เสธ.ทอ. พล.อ.ท.สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ (ตท.13) เป็น ผบ.คปอ. พล.อ.ต.จอม รุ่งสว่าง (ตท.16) เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝยก. พล.อ.ต.อดิศักดิ์ เจิมวมวรรธนะ (ตท.16) เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝยบ. พล.อ.ต.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ (ตท.16) เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ. พล.อ.ต.สุรจิต สุวรรณทัต (ตท.15) น้องชาย พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กลาโหม เป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ส่วน น.อ.สุรพันธ์ สุวรรณทัต เป็น ผอ.ศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารประจำปี 2555 “ทนงศักดิ์” ขึ้นปลัดกลาโหมตามคาด เด้ง “ชาตรี-พิณภาษณ์” เข้ากรุ “ประจิน” ฉลุยนั่ง ผบ.ทอ. “ประยุทธ์” จัดแถว 5 เสือทบ.ใหม่ “อุดมเดช” ขึ้นเสธ.ทบ.จ่อคิว ผบ.ทบ.ดันน้องชายขึ้นแม่ทัพน้อยที่ 3 “ไพบูลย์” ขึ้นนั่งมทภ.1 ... 19 ก.ย. 2555 19:35 ไทยรัฐ