วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกรัฐมนตรีวอนประชาชนช่วยดูแลคูคลองเพื่อลดความเสี่ยงอุทกภัย

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี วอนประชาชนช่วยกันดูแลคูคลองทั่วประเทศ เพื่อสร้างทางระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงปัญหาอุทกภัย...

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีแสดงความร่วมมือและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโครงการร่วมแรงไทยรักษาน้ำใสที่คูคลอง ที่ลานห้างเซ็นทรัล เวิลด์ โดยมีบริษัทเอกชนกว่า 50 บริษัท เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลายน้ำ หากคูคลองมีสิ่งกีดขวาง จะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาอุทกภัยได้ จึงได้มีการร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ดูแลคูคลองกว่า 300 แห่งในกรุงเทพมหานคร ที่ขุดลอกไปแล้ว ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา เหมือนดังเช่นคนใกล้น้ำที่คอยสนับสนุน และคนไกลน้ำคอยดูแล และอยากเห็นโครงการเช่นนี้ ขยายไปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้คูคลองเป็นเส้นทางระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงพื้นที่น้ำท่วม รวมถึงการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน.

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี วอนประชาชนช่วยกันดูแลคูคลองทั่วประเทศ เพื่อสร้างทางระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงปัญหาอุทกภัย... 17 ก.ย. 2555 10:39 ไทยรัฐ