วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมชาย'สกัด'สถาพร'นั่งป.ป.ช.ชี้คุณสมบัติอาจขัดรธน.

สว.สรรหา "สมชาย แสวงการ" หวั่น ตั้ง"พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง"เป็น กรรมการ ป.ป.ช. ขัดข้อกฎหมาย ด้าน ประธานฯนิคม ยัน ก.พ.ส่งหนังสือเวียนแจงการเทียบตำแหน่งแล้วขอกรรมาธิการใช้ประกอบการพิจารณา...

ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน เพื่อพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ 22 คน ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง ซึ่งเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แทนนายเมธี ครองแก้ว

ทั้งนี้นายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา กล่าวว่า การสรรหา พล.ต.อ.สถาพร มีประเด็นทางกฎหมายที่ต้องพิจารณาคือมีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 246 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่ากรรมการ ป.ป.ช.ต้องเคยรับรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหารในหน่วยราชการที่มีอำนาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือไม่ เพราะจเรตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายของพล.ต.อ.สถาพร อาจไม่เทียบเท่ากับตำแหน่งอธิบดีหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ในรายงานของคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช.ที่มีนายไพโรจน์ วายุภาพ เป็นประธานฯ ก็พบว่างานในฐานะตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นลักษณะการได้รับมอบหมายให้บริหารจาก ผบ.ตร.เฉพาะเรื่องเท่านั้นไม่ได้มีอำนาจเทียบเท่า ผบ.ตร.แต่อย่างใด

ดังนั้นประเด็นนี้คณะกรรมาธิการฯ ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติ เทียบเท่ากับ ผบ.ตร.หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ด้านนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ชี้แจงว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีหนังสือเวียนที่ นร.1008/ว 30 ลงวันที่ 15 ก.ย.2553 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบเคียงตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ระบุว่าตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติถือเป็นผู้บริหารระดับสูงมีเงินประจำตำแหน่ง 2 หมื่นบาท เทียบเท่ากับอธิบดี อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้อยากขอความร่วมมือให้คณะกรรมาธิการฯ นำไปประกอบการพิจารณาด้วย.

 

สว.สรรหา "สมชาย แสวงการ" หวั่นตั้ง"พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง"เป็น กรรมการ ป.ป.ช. ขัดข้อกฎหมาย ด้าน ประธานฯนิคม ยัน กพ.ส่งหนังสือเวียนแจงการเทียบตำแหน่งแล้วขอกรรมาธิการใช้ประกอบการพิจารณา... 10 ก.ย. 2555 13:36 ไทยรัฐ