วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โผทหาร 55 ดัน'พล.ต.ปรีชา' นั่งแม่ทัพน้อยที่3

เปิดโผบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2555 ขยับ "พล.ท.อุดมเดช" แม่ทัพภาคที่ 1 (ตทม.14) เป็น ผช.ผบ.ทบ. "พล.ต.ปรีชา จันทร์โอชา" เป็นแม่ทัพน้อยที่ 3 "พล.ท.อุดมชัย" แม่ทัพภาคที่ 4 (ตท.13) ขึ้นเป็นที่ปรึกษาพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก)...

วันที่ 27  ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการจัดทำบัญชีรายชื่อปรับย้ายนายทหารประจำปี 2555 ภายหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ โดยระบุว่า การปรับย้ายของกองทัพบกผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว โดยจะนำสู่กระบวนการของคณะกรรมการของกระทรวงกลาโหม ซึ่งจะประชุมเร็วๆ นี้ โดยในส่วนของกองทัพบกไม่มีปัญหานั้น

ล่าสุดมีรายงานเกี่ยวกับโผการจัดทำบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชุดล่าสุด ซึ่งมีตำแหน่งที่น่าสนใจหลายตำแหน่ง อาทิ ในส่วนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีรายงานว่าเตรียมที่จะให้ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก จาก ผอ.สนผ.กห.(ตท.14) เป็น รองปลัดฯกลาโหม พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ผช.ผบ.ทร. (ตท.13) เป็น รองปลัดฯกลาโหม และ พล.อ.อ.วินัย เปล่งวิทยา ผช.ผบ.ทอ.(ตท.12) เป็น รองปลัดฯกลาโหม

ขณะที่ในส่วนของ 3 เหล่าทัพนั้น มีตำแหน่งที่น่าสนใจ อาทิ กองทัพบก พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 (ตทม.14) เป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.ต.ปรีชา จันทร์โอชา รองแม่ทัพภาคที่ 3 (ตท.15) เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3  พล.ต.ไพบูลย์ คุมฉายา รองแม่ทัพภาคที่ 1 (ตท.15) เป็น แม่ทัพภาคที่ 1  พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 (ตท.13) เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก) กองทัพเรือ พล.ร.อ.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ เสธ.ทร.(ตท.13) เป็น รองผบ.ทร.  กองทัพอากาศ  พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผช.ผบ.ทอ.(ตท.13) เป็น ผบ.ทอ. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ เสธ.ทอ.(ตท.13) เป็น รองผบ.ทอ.

โผรายชื่อการปรับย้ายและแต่งตั้งนายทหารประจำปี 2555

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ผอ.สนผ.กห.(ตท.14) เป็น รองปลัดฯกลาโหม พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ผช.ผบ.ทร. (ตท.13) เป็น รองปลัดฯกลาโหม พล.อ.อ.วินัย เปล่งวิทยา ผช.ผบ.ทอ.(ตท.12) เป็น รองปลัดฯกลาโหม  พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ผทค.พิเศษ สป. (ตท.14) เป็น ผอ.สนผ.กห.  พล.ท.รัตนพันธ์ โรจนะภิรมย์ รองจก.พระธรรมนูญ เป็น เจ้ากรมพระธรรมนูญ, พล.ท.ชัยวัฒน์ สะท้อนดี รอง ผู้อำนวยการศูนย์อุตสาหกรรมและพลังงานทหาร(ศอพท.)(ตท.13) เป็น ผอ.ศอพท. พล.ท.วิภาต วิภาตะศิลปิน รองผอ.สำนักงบประมาณ กห.(ตท.14) เป็น ผอ.สำนักงาบประมาณ กห. พล.ท.ชาญ  โกมลหิรัญ รองจก.เสมียนตรา (ตท.14)เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ สป.  พล.ท.วุฒิชัย ศิริสัมพันธ์ หน.สน.ปล.กห.(ตท.13) เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ สป.

บก.กองทัพไทย

พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร เสธ.ทหาร(ตท.12) เป็น รอง ผบ.ทหารสูงสุด, พล.อ.เผด็จการณ์  จันทร์เสวก ผบ.สปท.(ตท.12) เป็น เสธ.ทหาร  พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสธ.ทหาร(ตท.13) เป็น ปธ.คณะที่ปรึกษา บก.ทท. พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ หน.ฝสธ.ผบ.สส. (ตท.15) เป็น ผบ.นทพ.  พล.ท.สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ จก.ยุทธการทหาร(ตท.15)เป็น รอง เสธ.ทหาร  พล.อ.ธงชัย แฉล้มเขต รองเสธ.ทอ.(ตท.13) เป็น รองเสธ.ทหาร พล.ท.มารุต ปัชโชตะสิงห์ รองผบ.สปท. เป็น ผบ.สปท.  พล.ท.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผช.หน.ฝสธ.ผบ.สส. เป็น จก.ยุทธการทหาร พล.ต.สีหนาท วงศาโรจน์ รองผบ.ศรภ. (ตท.16) เป็น ผบ.ศรภ.

กองทัพบก

พล.อ.ชลวิชญ์ เพิ่มทรัพย์ หน.คณะฝสธ.ประจำ ผบช.(ตท.12) เป็น ประธานคณะที่ปรึกษา ทบ. (ปธ.คปษ.ทบ.)  พล.ท.จิระเดช โมกขะสมิต รองเสธ.ทบ.(1)(ตท.13) เป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 (ตทม.14)เป็น ผช.ผบ.ทบ.  พล.ท.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองเสธ.ทบ.(2)(ตท.12)  เป็น หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช. พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 (ตท.13) เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก)  พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ผบ.นปอ.(ตท.12 ) เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก) พล.ท.วิลาศ อรุณศรี ผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายข่าว (ตท.12) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก) พล.ท.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธ์ ผบ.นศส.(ตท.12) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก)  พล.ท.อุทิศ สุนทร แม่ทัพน้อยที่ 1 (ตท.14) เป็น รองเสธ.ทบ. พล.ท.อัษรา เกิดผล ผช.เสธ.ทบ.ฝยก.(ตท.14) เป็น รองเสธ.ทบ. พล.ท.สุรเชษฐ ชัยวงศ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 (ตท.14) เป็น ผช.เสธ.ทบ.กพ.  พล.ต.สินธุ์ชัย เจ้ากรมข่าวทหารบก(ตท.13) เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายข่าว  พล.ต.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข จก.ยุทธการทหารบก(ตท.15) เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายยุทธการ พล.ต.ไพบูลย์ คุมฉายา รองแม่ทัพภาคที่ 1 (ตท.15) เป็น แม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.วลิต โรจนภักดี รองแม่ทัพภาคที่ 1 (ตท.15) เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1  พล.ต.ปรีชา จันทร์โอชา รองแม่ทัพภาคที่ 3 (ตท.15) เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3 พล.ต.กิตติ อินทสร รองแม่ทัพภาคที่ 4 (ตท.14) เป็น แม่ทัพภาคที่ 4  พล.ต.เชิดชัย จันทร์เทศ รองผบ.นศส.(ตท.13) เป็น ผบ.นศส. พล.ต.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล รองผบ.นปอ.(ตท.14) เป็น ผบ.นปอ. พล.ต.ภาณุมาศ โกสินทรเสนีย์ รองจก.สื่อสารทหารบก(ตท.12) เป็น เจ้ากรมสื่อสารทหารบก  พล.ต.สมชาย ลิ้นประเสริฐ  รองจก.พลาธิการทหารบก(ตท.14) เป็น จก.พลาธิการทหารบก  พล.ท.ภาณุวิชญ์ พุ่มหิรัญ ผอ.ศพม.(ตท.11) เป็น จก.แพทย์ทหารบก พล.ต.ประสงค์ ฟักสังข์ ผบ.มทบ.12(ตท.14) เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1  พล.ต.ภาณุวัชร นาควงษม์  ผบ.พล.ร.9(ตท.17) เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.ถกลเกียรติ นวลยง ผบ.จทบ.สระแก้ว(ตท.16) เป็น ผบ.มทบ.12  พล.ต.ธวัช สุกปลั่ง ผบ.พล.ร.3(ตท.14) เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2  พล.ต.วิชัย แชจอหอ ผบ.พล.พัฒนา2(ตท.17) เป็น ผบ.พล.ร.3 พล.ต.กฤษณ์ กิจสุวรรณ ผบ.พล.ร.7 (ตท.14) เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.ยอดชัย ยั่งยืน ผบ.บชร.4 (ตท.15) เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.สำเริง สามดาว ผบ.พล.ปตอ.(ตท.13) เป็น รองผบ.นปอ.  พ.อ.วราห์ บุญญะสิทธิ์ รองผบ.พล.1 รอ.(ตท.18) เป็น ผบ.พล.ร.9  พ.อ.นันทพล จำรัสโรมรัน รองผบ.พล.ม.2 รอ.(ตท.15) เป็น ผบ.พล.ม.2 รอ. พ.อ.ชีวิต พินทุวัฒนะ รองผบ.พล.พัฒนา2(ตท.17) เป็น ผบ.พล.พัฒนา 2  พ.อ.สุทัศน์ จารุมณี รองผบงพล.ร.7 (ตท.18) เป็น ผบ.พล.ร.7 พล.ต.สาธิต พิธรัตน์ เสธ.ทภ.3 (ตท.16) เป็น ผบ.พล.พัฒนา3  พล.ต.ธันยวัตร ปัญญา ผบ.จทบ.เชียงราย(ตท.13) เป็น ผบ.มทบ.33  พ.อ.สัณห์ชัย จารุวรรณ รองผบ.มทบ.33(ตท.14) เป็น ผบ.จทบ.เชียงราย  พล.ต.เลอชัย มาลีเลิศ ผบ.จทบ.ชุมพร(ตท.16) เป็น ผบ.บชร.4  พ.อ.ปณต แสงเทียน รอง.จก.ข่าวทหารบก(ตท.18) เป็น จก.ข่าวทหารบก  พ.อ.สสิน ทองภักดี รองจก.ยุทธการทหารบก (ตท.17) เป็น จก.ยุทธการทหารบก   พล.ต.สิโรจน์ ชูศักดิ์ ผทค.ทบ. (ตท.15) เป็น จก.สห.ทบ.  พ.อ.สุทธิชัย วงษ์บุบผา รองจก.ขส.ทบ. (ตท.15) เป็น จก.ขส.ทบ. พ.อ.โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ รองผบ.พล.ปตอ.(ตท.17) เป็น ผบ.พล.ปตอ.

กองทัพเรือ

พล.ร.อ.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ เสธ.ทร.(ตท.13) เป็น รองผบ.ทร. พล.ร.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร หน.ฝสธ.ประจำ ผบช.(ตท.12) เป็น ปธ.คณะที่ปรึกษา ทร. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ที่ปรึกษาพิเศษ ทร.(ตท.13) เป็น ผช.ผบ.ทร. พล.ร.อ.จักรชัย ภู่เจริญยศ  รองเสธ.ทร. เป็น เสธ.ทร. พล.ร.ท.ไกรสรณ์ จันทรสุวานิชย์ ผบ.รร.นายเรือ(ตท.13) เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. พล.ร.ท.ณรงค์พล ณ บางช้าง รอง เสธ.ทร.(ตท.14) เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ทร. พล.ร.ท.ชัยรัตน์ เจริญรักษ์ (ตท.15) ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ หน.ฝสธ.ประจำ ผบช.(อัตราพลเรือเอก)

กองทัพอากาศ

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผช.ผบ.ทอ.(ตท.13) เป็น ผบ.ทอ. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ เสธ.ทอ.(ตท.13) เป็น รองผบ.ทอ. พล.อ.อ.ดิเรก พรหประยูร ที่ปรึกษาพิเศษ ทอ.(ตท.12) เป็น ประธานคณะที่ปรึกษา ทอ.  พล.อ.อ.ชนะ อยู่สถาพร ผทค.พิเศษ ทอ.(ตท.13) เป็น ผช.ผบ.ทอ.  พล.อ.อ.ทรงธรรม โชติคณาพิทักษ์ ผบ.คปอ.(ตท.14) เป็น ผช.ผบ.ทอ. พล.อ.ท.อารยะ งามประมวญ รองเสธ.ทอ.(ตท.13) เป็น เสธ.ทอ.  พล.อ.ท.สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ผบ.รร.นายเรืออากาศ (ตท.13) เป็น ผบ.คปอ. พล.อ.ท.ตรีทศ สนแจ้ง ผช.เสธ.ทอ.ฝยบ.(ตท.14) เป็น รองเสธ.ทอ. พล.อ.ท.กฤษณะ นิ่มวัฒนา  ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ. (ตท.14) เป็น รองเสธ.ทอ. พล.อ.ท.วรฉัตร ธารีฉัตร ผบ.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร (ตท.15) เป็น รองเสธ.ทอ. พล.อ.ต.จอม รุ่งสว่าง จก.ยก.ทอ.(ตท.16) เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝยก. พล.อ.ต.อดิศักดิ์ เจิมวมวรรธนะ จก.กบ.ทอ.(ตท.16) เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝยบ. พล.อ.ต.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผบ.รร.การบิน (ตท.16) เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ. พล.อ.ต.อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ เลขาฯทอ.(ตท.16) เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝกร.  
พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธ์ ผบ.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (ผบ.อย.(ตท.15) เป็น ผบ.รร.นายเรืออากาศ  พล.อ.ท.ยุทธนา  ผทค.พิเศษ ทอ.(ตท.13) เป็น ผบ.อย.  พล.อ.ต.สุรจิต สุวรรณทัต ผทค.ทอ.(ตท.15) เป็น รองผบ.อย.  พล.อ.ต.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน จก.ข่าวทหารอากาศ(ตท.18) เป็น จก.ยุทธการทหารอากาศ  พล.อ.ต.ชาญฤทธ์ พลิกานนท์ เสธ.รร.นายเรืออากาศ(ตท.18) เป็น ผบ.รร.การบิน น.อ.สุรทัต สุวรรณทัต (ตท.18) เป็น จก.กิจการพลเรือนทหารอากาศ.

เปิดโผบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2555 ขยับ "พล.ท.อุดมเดช" แม่ทัพภาคที่ 1 (ตทม.14) เป็น ผช.ผบ.ทบ. "พล.ต.ปรีชา จันทร์โอชา" เป็นแม่ทัพน้อยที่ 3 "พล.ท.อุดมชัย" แม่ทัพภาคที่ 4 (ตท.13) ขึ้นเป็นที่ปรึกษาพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก)... 27 ส.ค. 2555 19:10 ไทยรัฐ