วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ นำร่วมใจปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี

นายกฯ นำประชาชนร่วมใจกันปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เชื่อหากเป็นไปตามเป้าหมาย ปีละ 200 ล้านกล้า จะช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ไทยได้ถึง 4 ล้านไร่

วันที่ 8 ส.ค. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี ที่จังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนทุกอำเภอทั่วประเทศปลูกป่าพร้อมกัน นำร่องก่อน 200 ล้านกล้าในปีนี้ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ (8 ส.ค.2555) ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยจะปลูกปีละ 200 ล้านกล้า จนครบ 800 ล้านกล้า ซึ่งนับเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลเดินหน้าเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า นอกจากการปลูกป่าในวันนี้แล้ว กระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้ความรู้และสร้างเครือข่ายจิตอาสาอนุรักษ์ป่าให้เกิดขึ้นอย่างถาวรในทุกพื้นที่ ทุกอำเภอทั่วประเทศ ทำหน้าที่ดูแลกล้าไม้ที่ปลูก รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ที่มีอยู่เดิมในแต่ละพื้นที่ให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ตลอดไป

อย่างไรก็ตาม หากการปลูกป่าเป็นไปตามเป้าหมาย คาดว่าโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี คู่กับการช่วยกันดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่องของประชาชนทั่วประเทศ จะช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศไทยได้ไม่ต่ำกว่า 4 ล้านไร่

 

นายกฯ นำประชาชนร่วมใจกันปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เชื่อหากเป็นไปตามเป้าหมาย ปีละ 200 ล้านกล้า จะช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ไทยได้ถึง 4 ล้านไร่ 8 ส.ค. 2555 11:23 ไทยรัฐ