วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝ่ายค้านไฟเขียว ก.ม.5 ฉบับ-ไล่บี้ถอนปรองดอง

วิปฝ่ายค้านได้ข้อสรุปไฟเขียวร่าง ก.ม.5 ฉบับ ส่วนอีก 5 ฉบับ มีแนวโน้มเห็นด้วย ยืนกรานต้องถอนปรองดองออกไปไม่ให้เพิ่มเชื้อไฟขัดแย้ง...

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2555 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า ที่ประชุมวิปฝ่ายค้านให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. 5 ฉบับ ที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2-3 ได้แก่ 1.ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ร่าง พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลห้วยโป่งและตำบลมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ร่าง พ.ร.บ.วิชาชาชีพแผนไทย ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย และร่าง พ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะ

ส่วนที่เหลืออีก 5 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.สถานพยาบาล ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค และร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีของผู้บริโภค ซึ่งฝ่ายค้านมีแนวโน้มว่าจะเห็นด้วย แต่ต้องขอไปศึกษารายละเอียดก่อน ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 10 ฉบับนี้เป็นวาระที่เลื่อนขึ้นมาพิจารณาแทนร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ ส่วนร่าง พ.ร.บ.ปรองดอง ฝ่ายค้านยังยืนยันให้ถอนออกไปจากสภาเพื่อไม่เป็นการเติมเชื้อไฟความขัดแย้ง

วิปฝ่ายค้านได้ข้อสรุปไฟเขียวร่าง ก.ม.5 ฉบับ ส่วนอีก 5 ฉบับ มีแนวโน้มเห็นด้วย ยืนกรานต้องถอนปรองดองออกไปไม่ให้เพิ่มเชื้อไฟขัดแย้ง... 7 ส.ค. 2555 14:15 ไทยรัฐ