วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาส่งมอบรถคันแรกไม่มีกำหนด

ที่ประชุม ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาส่งมอบตามโครงการรถคันแรกออกไปไม่มีกำหนด แต่จะต้องมีใบจองภายในสิ้นปี 2555 และจะต้องรีบยื่นเอกสารต่อกรมสรรพสามิต หลังได้รับมอบรถ ภายใน 90 วัน...

น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเห็นชอบ โครงการรถยนต์คันแรก ด้วยการแก้ไขมติ ครม.เดิม ด้วยการให้จองซื้อรถยนต์ภายในสิ้นปีนี้ (2555)  แต่ไม่กำหนดระยะเวลาในส่งมอบรถยนต์ แต่หลังส่งมอบรถยนต์ให้รีบส่งเอกสารต่อกรมสรรพาสามิตเพิ่มเติม ภายใน 90 วัน เพื่อขอรับเงินคืน 1 แสนบาท ประกอบด้วยสัญญาซื้อขาย ใบส่งมอบรถยนต์ ใบเสร็จรับเงิน โดยผู้จองจะต้องเป็นคนเดียวกับผู้ซื้อรถยนต์

ขณะที่ค่ายรถยนต์ คาดว่าจะมีผู้สนใจจองซื้อรถยนต์ ตามโครงการรถคันแรกในปีนี้ประมาณ 425,000 คัน และน่าจะทำให้การผลิตรถยนต์ในปีนี้ ทำได้ถึง 2 ล้านคัน

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีนำเข้า ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเว้นภาษีการขายให้ักับบุคคลธรรมดา โดยจะบังคับใช้จนถึงสิ้นปี 2557 เพื่อสนับสนุนกลุ่มอัญมณีไทย ให้เป็นศูนย์กลางอัญมณีของโลก.

ที่ประชุม ครม. ไฟเขียว ขยายเวลาส่งมอบตามโครงการรถคันแรกออกไปไม่มีกำหนด แต่จะต้องมีใบจองภายในสิ้นปี 2555 และจะต้องรีบยื่นเอกสารต่อกรมสรรพสามิต หลังได้รับมอบรถ ภายใน 90 วัน... 30 ก.ค. 2555 13:21 ไทยรัฐ