บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาส่งมอบรถคันแรกไม่มีกำหนด

ที่ประชุม ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาส่งมอบตามโครงการรถคันแรกออกไปไม่มีกำหนด แต่จะต้องมีใบจองภายในสิ้นปี 2555 และจะต้องรีบยื่นเอกสารต่อกรมสรรพสามิต หลังได้รับมอบรถ ภายใน 90 วัน...

น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเห็นชอบ โครงการรถยนต์คันแรก ด้วยการแก้ไขมติ ครม.เดิม ด้วยการให้จองซื้อรถยนต์ภายในสิ้นปีนี้ (2555)  แต่ไม่กำหนดระยะเวลาในส่งมอบรถยนต์ แต่หลังส่งมอบรถยนต์ให้รีบส่งเอกสารต่อกรมสรรพาสามิตเพิ่มเติม ภายใน 90 วัน เพื่อขอรับเงินคืน 1 แสนบาท ประกอบด้วยสัญญาซื้อขาย ใบส่งมอบรถยนต์ ใบเสร็จรับเงิน โดยผู้จองจะต้องเป็นคนเดียวกับผู้ซื้อรถยนต์

ขณะที่ค่ายรถยนต์ คาดว่าจะมีผู้สนใจจองซื้อรถยนต์ ตามโครงการรถคันแรกในปีนี้ประมาณ 425,000 คัน และน่าจะทำให้การผลิตรถยนต์ในปีนี้ ทำได้ถึง 2 ล้านคัน

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีนำเข้า ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเว้นภาษีการขายให้ักับบุคคลธรรมดา โดยจะบังคับใช้จนถึงสิ้นปี 2557 เพื่อสนับสนุนกลุ่มอัญมณีไทย ให้เป็นศูนย์กลางอัญมณีของโลก.