วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขุนค้อนนัดประชุมสภาฯ 1ส.ค.ไร้วาระกฎหมายปรองดอง

“สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์” ประธานสภาผู้แทนราษฎร นัดประชุมสภาฯ 1 ส.ค.ไร้เงา ก.ม.ปรองดอง จับตาดัน ก.ม.ขึ้นเงินเดือนองค์กรอิสระ...

วันที่ 27 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือเรียก ส.ส.ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันที่ 1 ส.ค. เวลา 13.00-21.00 น. ภายหลังมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญทั่วไปโดยไม่มีการบรรจุ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ ไว้ในวาระการประชุมดังกล่าว แต่มีเรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งต่อที่ประชุม 23 เรื่อง อาทิ รับทราบเรื่องประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้นำเรื่องขออนุญาตสภาฯ เพื่อเรียกตัว นายครรชิต ทับสุวรรณ ส.ส.สมุทรสาคร พรรคประชาธิปัตย์ ไปสอบสวนในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าคนตาย รับทราบผล การดำเนินการเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ มีร่าง พ.ร.บ.ที่ต้องพิจารณา 15 ฉบับ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น.

“สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์” ประธานสภาผู้แทนราษฎร นัดประชุมสภาฯ 1 ส.ค.ไร้เงา ก.ม.ปรองดอง จับตาดันก.ม.ขึ้นเงินเดือนองค์กรอิสระ... 27 ก.ค. 2555 17:05 ไทยรัฐ