บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.ประกาศรับสมัคร ส.ว.สรรหาแทน 'ศรีสุข'

กกต.ออกประกาศรับสมัคร ส.ว.สรรหา แทน “ศรีสุข” หลังศาลฎีกาฟันพ้นตำแหน่ง “สดศรี” เผย “ศรีสุข” มีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อ การสรรหาใหม่ได้...

วันที่ 27 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงาน กกต. ว่า นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธาน กกต. ได้ลงนามประกาศ กกต. เรื่องการกำหนดวันให้องค์กรภาคอื่นมาลงทะเบียน พร้อมทั้งเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง องค์กรภาคอื่น โดยให้มาลงทะเบียนพร้อมทั้งเสนอชื่อในวันที่ 1-15 ส.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. ที่สำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

นางสดศรี สัตยธรรม กกต.ด้านกิจการพรรคการเมือง เปิดเผยถึงการสรรหา ส.ว.ว่า เป็นการสรรหา ส.ว. แทนตำแหน่งของนายศรีสุข รุ่งวิสัย หลังศาลฎีกาพิจารณา และมีคำสั่งว่านายศรีสุขไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.นนทบุรี และไม่ได้แจ้งเหตุแห่งการไม่ไปใช้สิทธิ์ จึงเป็นผู้เสียสิทธิ์เลือกตั้ง ตามมาตรา 26 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. ทำให้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ทำให้การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาในส่วนขององค์กรภาคอื่นไม่ได้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม จึงต้องมีการสรรหา ส.ว. ในส่วนดังกล่าวใหม่ ทั้งนี้การที่ศาลไม่ได้สั่งเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งของนายศรีสุข เป็นโอกาสที่นายศรีสุขสามารถให้องค์กรเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นี้ได้.