วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นิคม'รอสำนวนป.ป.ช. ก่อนบรรจุวาระถอด'เทพเทือก'

นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา ในฐานะรักษาการประธานวุฒิสภา เผยรอสำนวน ป.ป.ช. ก่อนวาระถอด "สุเทพ" กรณีแต่งตั้งนักการเมืองเข้าช่วยปฏิบัติราชการในกระทรวงวัฒนธรรม สมัยเป็นรองนายกฯ โดยเปิดโอกาสให้ชี้แจง ก่อนให้ ส.ว.พิจารณาลงมติถอดถอน โดยใช้เสียง 3 ใน 5 หรือ 90 เสียง...

วันที่ 27 ก.ค. ที่รัฐสภา นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา ในฐานะรักษาการประธานวุฒิสภา กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ชี้มูลความผิดพร้อมถอดถอนนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ กรณีใช้อำนาจครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนักการเมืองเข้าช่วยปฏิบัติราชการในกระทรวงวัฒนธรรม ถือเป็นการแทรกแซงการทำงานนั้น ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา หลังจากได้รับสำนวนจาก ป.ป.ช. จะนัดประชุมวุฒิสภาเพื่อนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณา โดยให้นายสุเทพมาชี้แจงต่อที่ประชุม ว่ามีประเด็นใดหรือมีพยานใหม่ที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนให้ ส.ว.พิจารณาลงมติว่าจะถอดถอนหรือไม่ โดยใช้เสียง 3 ใน 5 หรือประมาณ 90 เสียง ถึงจะสามารถถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ โดยกรอบเวลาที่จะดำเนินการคาดว่าประมาณ 1 เดือนเศษ

นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา ในฐานะรักษาการประธานวุฒิสภา เผยรอสำนวน ป.ป.ช. ก่อนวาระถอด "สุเทพ" กรณีแต่งตั้งนักการเมืองเข้าช่วยปฏิบัติราชการในกระทรวงวัฒนธรรม สมัยเป็นรองนายกฯ โดยเปิดโอกาสให้ชี้แจง ก่อนให้ ส.ว.พิจารณาลงมติถอดถอน โดยใช้เสียง 3 ใน 5 หรือ 90 เสียง... 27 ก.ค. 2555 13:12 ไทยรัฐ