วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'หญิงหน่อย'รับสนใจลงผู้ว่าฯกทม.แต่ติดงานบุญ

“คุณหญิงหน่อย สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ” รับสนใจสมัครผู้ว่าฯกทม. แต่ติดภารกิจบุญ วอนเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเล่นการเมืองเพิ่มสัดส่วนทัดเทียมชาย...

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2554 โดยในวันนี้หลักสูตรนี้ได้มีการจัดอบรมในหัวข้อ บทบาทของผู้หญิงกับการเมืองไทย โดยมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทย อดีตสมาชิกบ้านเลขที่ 111 กล่าวว่าสังคมไทยในวันนี้ได้ยอมรับบทบาทของผู้หญิงมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา แต่หากดูทางด้านการเมือง ผู้หญิงยังได้รับการยอมรับยากกว่าผู้ชาย ทั้งที่ในวันนี้ประเทศเรากำลังได้รับโอกาสที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ แต่โอกาสนี้ต้องมีการพัฒนาประเทศ และการเตรียมตัวของประชากรในประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องมีการผนึกกำลังทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เพื่อให้ประเทศพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มที่ ดังนั้นประเทศไทยต้องสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นสิ่งเติมเต็มสำหรับผู้ชายในการพัฒนาประเทศ เปรียบเสมือนได้กับมือซ้ายและมือขวาที่จะสามารถผนึกกำลังช่วยประเทศชาติได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นางสุดารัตน์ กล่าวว่า ตนไม่คิดว่าผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชาย หรือ ผู้ชายเก่งกว่าผู้หญิง ผู้หญิงดีกว่าผู้ชายหรือผู้ชายดีกว่างผู้หญิง เพราะต่างฝ่ายต่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน แต่หากนำผู้ชาย ผู้หญิง มาทำงานร่วมกัน ก็จะเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นอย่าปิดโอกาสผู้หญิง ควรสนับสนุนผู้หญิงให้สนใจงานการเมือง เนื่องจากขณะนี้ผู้หญิงกลัวงานการเมือง เพราะเมื่อเข้ามาในการเมืองก็จะเกิดปัญหา โดยเฉพาะการจ้องโจมตีให้เกิดความเสียหาย กรณีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้หญิงไม่สนใจและหันหลังให้กับวงการการเมือง นอกจากนี้ กระแสข่าวที่ออกมาว่าตนจะลงสมัครผู้ว่าฯกทม. จะถามว่าตนสนใจหรือไม่ ก็ต้องตอบว่าสนใจ แต่ขณะนี้ตนมีภารกิจที่จะต้องทำเกี่ยวกับเรื่องของการบูรณะลุมพินีสถาน จึงขอทำงานตรงนี้ให้เสร็จลุล่วงไปก่อน ตามที่เคยตั้งใจไว้ แล้วค่อยว่ากันเรื่องการเมืองกันอีกครั้ง แต่ขณะนี้ก็มีบุคคลที่อยู่ในใจพร้อมที่จะผลักดันให้ลงสมัครผู้ว่าฯกทม. เพราะเห็นว่านโยบายที่ตนได้เคยหาเสียงไว้เกี่ยวกับลงสมัครผู้ว่าฯกทม.ในอดีต ยังไม่ล้าสมัยจนเกิดไป

“คุณหญิงหน่อย สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ” รับสนใจสมัครผู้ว่าฯกทม. แต่ติดภารกิจบุญ วอนเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเล่นการเมืองเพิ่มสัดส่วนทัดเทียมชาย... 27 ก.ค. 2555 12:47 ไทยรัฐ