วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"เหลิม" ซัดรัฐบาล "มาร์ค" เมินแก้ปัญหาค้ามนุษย์

“เฉลิม” ซัดรัฐบาลก่อนเมินแก้ปัญหาค้ามนุษย์ หลังจากไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์อันดับต้นๆ ฟุ้ง รบ.นี้จัดระเบียบจนเข้ารูปเข้ารอย โดยพบว่าส่วนมากจะถูกบังคับใช้แรงงานในกลุ่มแรงงานประมง...

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2555 ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภา มีนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ส.ว.พิษณุโลก เป็นประธาน เพื่อพิจารณานโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งจากรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ในปี 2553-2554 ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์อันดับต้นๆ

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลชุดที่แล้วไม่เอาจริงเอาจังกับการค้ามนุษย์ หลังจากตนเข้ามาเป็นรองนายกฯ 11 เดือน ได้เข้ามาจับปัญหานี้ ได้พูดคุยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มาแล้ว 2 ครั้ง เพราะถ้ารัฐบาลไม่เอาจริงกับปัญหานี้เขาก็ไม่ทำอะไร ปัญหาการค้ามนุษย์ส่วนมากเป็นการบังคับใช้แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานประมง ซึ่งมีการแก้ไขมากขึ้น โดยให้จดทะเบียนแรงงานและการพิสูจน์สัญชาติ ที่จัดให้ขึ้นทะเบียนในหลายพื้นที่ เช่น ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า เมื่อจดทะเบียนแล้ว แรงงานต่างด้าวมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล บุตรก็มีสิทธิ์เรียนหนังสือ แต่ต้องจดทะเบียนอีกว่าจะให้ใช้สิทธิ์ได้กี่คน การนำเสนอข่าวว่าไทยเป็นประเทศที่ต้องเฝ้าจับตามอง อาจส่งผลกระทบมากสุดคืออาจถูกคว่ำบาตร ไม่รับสินค้าทะเลจากประเทศไทย ซึ่งมูลค่าสินค้าทะเล ปีหนึ่ง มีมูลค่าหลายแสนล้านบาท การแก้ไขปัญหาต้องอาศัยกฎหมายจริงจัง เรื่องนี้กระทรวงแรงงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เขารับผิดชอบ ซึ่งตนดูแลโดยตรง มีการจัดตั้งศูนย์แรงงานประมงขึ้นในหลายจังหวัด เช่น สมุทรสาคร ระยอง สตูล มีการจัดทำคู่มือแจกให้แรงงานให้เขาได้รู้สิทธิ์ตัวเองด้วย

ด้าน นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ส.ว.สรรหา รองประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า อยากให้รองนายกฯเข้าไปดูแล และให้นโยบายเรื่องแรงงานประมงกับกับสมาคมประมงแห่งประเทศไทย เพราะมีการร้องเรียนถึงความไม่มีมาตรฐาน ในเรื่องการจัดการคุณภาพชีวิตแรงงาน ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานสากลมาก การให้ความรู้กับลูกเรือก็ไม่เพียงพอ ถ้าสามารถให้เจ้าของเรือคำนึงถึงคุณภาพชีวิต และจัดสวัสดิการแรงงานให้เหมาะสม ก็จะเป็นการดี.

“เฉลิม” ซัดรัฐบาลก่อนเมินแก้ปัญหาค้ามนุษย์ หลังจากไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์อันดับต้นๆ ฟุ้ง รบ.นี้จัดระเบียบจนเข้ารูปเข้ารอย โดยพบว่าส่วนมากจะถูกบังคับใช้แรงงานในกลุ่มแรงงานประมง... 25 ก.ค. 2555 20:08 25 ก.ค. 2555 23:37 ไทยรัฐ