วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาถกเครียด! 416 ส.ส.-ส.ว. ไม่รับคำสั่งศาลรธน.

416 ส.ส.-ส.ว.ถกเครียดลั่นไม่รับคำสั่งศาล รธน.ใช้อำนาจแทรกแซงฝ่ายนิติฯ ''จารุพรรณ'' ย้อนศาล รธน.ใช้อำนาจแบบสาธารณรัฐซะเอง...

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการของ ส.ส. ส.ว. 416 คน ที่ได้รับคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้ทำคำชี้แจงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีนายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาร่วมให้คำแนะนำด้วย ซึ่งนายเจริญได้ชี้แจงว่า ได้รับบัญชาจากนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานรัฐสภา ให้ประสาน ส.ส. ส.ว. มาหารือร่วมกันเพื่อชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิ์และหน้าที่ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้ส่งคำร้องมาถึงสภาฯ เมื่อวันที่ 2 ก.ค.โดยใช้สำนักงานสภาฯ เป็นภูมิลำเนาของ ส.ส.และ ส.ว.ทุกคน ซึ่งตามกฎหมายต้องยื่นคำแก้คดีภายใน 15 วัน นับแต่วันรับหนังสือจึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน เบื้องต้นจะขอหารือว่า ส.ว.และ ส.ส.จะใช้คำชี้แจงเป็นชุดเดียวกันหรือไม่ และอยู่ที่ตัวส.ส.และ ส.ว.ว่าจะตัดสินใจอย่างไร จะให้ผู้ใดทำคำชี้แจง ส่วนประเด็นชี้แจงจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากต้องชี้แจงใน 2 เรื่อง คือการลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและการร่วมสนับสนุนและขอหารือว่าจะขอ เลื่อนการส่งคำร้องต่อศาลและขอขยายเวลาเพิ่มอีก 30 วันหรือไม่

โดยนาย พีรพันธุ์ พาลุสุข ส.ส.ยโสธร พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เห็นด้วยที่จะขอเลื่อนส่งคำชี้แจงไปอีก 30 วัน เพราะสมาชิกรัฐสภาหลายคนเดินทางไปต่างประเทศ ไม่สามารถกลับมาเตรียมคำชี้แจงได้ทัน ส่วนประเด็นที่มีผู้หยิบยกว่าจะเอาผิดทางกฎหมายกับศาลรัฐธรรมนูญหรือกลุ่ม พล.ต.จำลอง ศรีเมือง นั้น เบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมาก ทั้งนี้อาจจะมีการนัดหารือกันภายหลังอีกครั้ง อย่างไรก็ตามได้มีผู้เสนอให้เป็นการประชุมลับ เพราะมีประเด็นที่ต้องถกเถียงในข้อกฎหมายอยู่มาก จึงอยากให้เป็นการหารือภายในก่อน ทำให้นายเจริญได้เชิญสื่อมวลชนออกจากห้องประชุม

ต่อมา พล.ต.อ.วิรุฬ ฟื้นแสน ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย แถลงภายหลังการหารือว่า ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าจะไม่รับฟังคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องดัง กล่าว และได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และฝ่ายกฎหมายสภาฯ ดำเนินการส่งคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญแทนเนื่องจากการร่วมสนับสนุนในการ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ถือเป็นการใช้สิทธิ์ให้ความเห็นตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดในฐานะเป็นฝ่าย นิติบัญญัติ ที่สำคัญรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนั้นฝ่ายใดจะมา ครอบงำไม่ได้ การออกคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญถือว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนั้นสมาชิกรัฐสภาทั้ง 416 คน เห็นว่าจะไม่รับอำนาจศาล ส่วนหนึ่งจะไม่ส่งคำชี้แจงตามที่ศาลสั่ง ส่วนบุคคลอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จะส่งคำชี้แจงไปก็ได้เป็นสิทธิ์ส่วนตัว

น.ส.จารุพรรณ กุลดิลก ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ข้อหาล้มล้างการปกครองถือเป็นข้อหาใหญ่ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 ระบุชัดเจนว่าต้องยื่นต่ออัยการสูงสุดก่อน ไม่ใช่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญข้ามไปรับเรื่องได้โดยตรง เทียบได้กับสถานการณ์ในประเทศอียิปต์ขณะนี้ได้เกิดเหตุไม่สงบเนื่องจากศาล รัฐธรรมนูญได้ทำผิดต่อหลักนิติรัฐ นิติธรรม ทำให้ประชาชนทั่วไปและทั่วโลก เข้าใจในหลักดังกล่าวเป็นอย่างดี และประเทศไทยใช้การปกครองในแบบรัฐเดี่ยว ดังนั้นศาลจะเข้ามามีอำนาจเหนือสภานิติบัญญัติเหมือนเช่นการปกครองในรูปแบบ สาธารณรัฐไม่ได้ ขอย้ำว่าศาลรัฐธรรมนูญภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐเดียวจะใช้ พฤติกรรมของศาลในรูปแบบของสาธารณรัฐ เข้ามามีอำนาจเหนือรัฐสภาไม่ได้

416 ส.ส.-ส.ว.ถกเครียดลั่นไม่รับคำสั่งศาล รธน.ใช้อำนาจแทรกแซงฝ่ายนิติฯ ''จารุพรรณ'' ย้อนศาล รธน.ใช้อำนาจแบบสาธารณรัฐซะเอง 11 ก.ค. 2555 15:26 ไทยรัฐ