วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาทนายชี้ช่อง พวกขู่ศาลรธน. ผิดข้อหาขืนใจเจ้าพนักงาน

สภาทนายเรียกร้องให้ยุติการข่มขู่ กดดัน และชี้นำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ผิดกฎหมาย อาจเข้าข่ายกระทำความผิดฐานข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่ แจงการวินิจฉัยของศาล ทำโดยปราศจากอคติอยู่แล้ว...

วันที่ 11 ก.ค.  นายเจษฎา อนุจารี อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน แถลงถึงกรณีมีการข่มขู่ กดดัน การวินิจฉัยชี้ขาดคดีมาตรา 68 ของตุลาการศาล ว่า ที่ผ่านมามักมีบุคคล กลุ่มบุคคล และสมาชิกพรรคการเมืองบางคนได้แสดงความคิดเห็น หรือรวมตัว ชุมนุมในที่สาธารณะ หรือบริเวณหน้าศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะข่มขู่ กดดัน และชี้นำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยคดีในทางที่เป็นคุณแก่ตนเองและพวกพ้อง เมื่อใดที่ศาลมีคำวินิจฉัยที่เป็นคุณแก่ตนเองและพวกพ้อง ก็จะชื่นชมว่ามีความเป็นกลาง มีความยุติธรรม แต่เมื่อใดที่มีคำวินิจฉัยที่เป็นผลร้ายแก่ตนเองและพวกพ้อง ก็จะกล่าวหาว่าไม่มีความเป็นกลาง ไม่มีความยุติธรรม ซึ่งสภาทนายความได้ติดตามข่าวสารในเรื่องนี้มาตลอด สภาทนายความเห็นว่าการวินิจฉัยชี้ขาดคดีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องเป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ โดยปราศจากอคติ 4

อุปนายกฯ กล่าวอีกว่า รัฐธรรมนูญได้รับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมตามบทบัญญัติ ในมาตรา 45 และมาตรา 63 ซึ่งเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน แต่การใช้เสรีภาพดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น รวมทั้งต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นด้วยการแสดงความคิดเห็น หรือรวมตัวกันในลักษณะข่มขู่ กดดัน และชี้นำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อาจเป็นการกระทำความผิดฐานข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่ โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย และอาจเป็นการดูหมิ่น ศาลหรือผู้พิพากษา ในการพิจารณาพิพากษาคดีหรือกระทำการขัดขวางการพิจารณา และพิพากษาของศาลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 139 และมาตรา 198 สภาทนายความจึงขอเรียกร้องให้ยุติการข่มขู่ กดดันและชี้นำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ.

สภาทนายเรียกร้องให้ยุติการข่มขู่ กดดัน และชี้นำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ผิดกฎหมาย อาจเข้าข่ายกระทำความผิดฐานข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่ แจงการวินิจฉัยของศาล ทำโดยปราศจากอคติอยู่แล้ว ... 11 ก.ค. 2555 14:37 ไทยรัฐ