วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

3 อดีตเลขาฯสมช. จี้ นายกฯ ทบทวนย้ายรองเลขาธิการ

โดย

3 อดีตเลขาฯ สมช.ทำจดหมายเปิดผนึก จี้นายกฯ ทบทวนคำสั่งย้ายรองเลขาธิการ สมช.ไปเป็นที่ปรึกษานายกฯ ชี้ ไม่เป็นธรรม ทำขวัญกำลังใจข้าราชการเสีย

วันที่ 10 ก.ค. 3 อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ซึ่งประกอบด้วย นายสุวิทย์ สุทธานุกูล นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ และนายถวิล เปลี่ยนศรี ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความเห็นคัดค้านมติ ครม.เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2555 ที่มีมติอนุมัติ รับโอน พล.ท. ภราดร พัฒนถาบุตร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ให้มาดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และโอนย้าย นายสมเกียรติ บุญชู รองเลขาธิการ สมช.ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำแทน

ทั้งนี้ ขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนใหม่ โดยระบุว่าในนามอดีตเลขาธิการ สมช.ซึ่งรับราชการใน สมช.มาตั้งแต่ระดับต้น คนละไม่ต่ำกว่า 30 ปี มีความรู้สึกไม่สบายใจต่อการโอนย้ายข้าราชการในสมช.ครั้งนี้ เนื่องจากงานความมั่นคงเป็นงานสำคัญของชาติ เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ได้จำกัดแค่ความมั่นคง ด้านการทหารและการป้องกันประเทศเท่านั้น จำเป็นต้องใช้คนที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ผ่านการเลือกสรรเป็นลำดับและขั้นตอน

"การโอนย้ายนายสมเกียรติ บุญชู รองเลขาธิการ สมช.ซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องก่อการร้ายและปัญหาความไม่สงบภาคใต้ ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ จึงเป็นการโอนย้ายที่ไม่เป็นธรรม และไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมในระบบราชการ ทำให้ขวัญกำลังใจของข้าราชการ สมช.ที่เติบโตตามสายงานเสียหาย ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลในการบริหารประเทศ จึงขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนคำสั่งอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย"

3 อดีตเลขาฯ สมช.ทำจดหมายเปิดผนึก จี้นายกฯ ทบทวนคำสั่งย้ายรองเลขาธิการ สมช.ไปเป็นที่ปรึกษานายกฯ ชี้ ไม่เป็นธรรม ทำขวัญกำลังใจข้าราชการเสีย 10 ก.ค. 2555 16:53 11 ก.ค. 2555 10:46 ไทยรัฐ