บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พลังชล ยึดชลบุรีเบ็ดเสร็จ ชนะ ปชป.ขาดลอย

ผลการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิก อบจ.ชลบุรี “วิทยา คุณปลื้ม” พร้อมลูกทีม “กลุ่มเรารักชลบุรี” ชนะคู่แข่งจากพรรคประชาธิปัตย์ ขาดลอย กวาด 34 เขต จากทั้งหมด 36 เขต...

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิก อบจ.ชลบุรี วันที่ 8 ก.ค. อย่างไม่เป็นทางการ ในส่วนของ นายก อบจ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม จาก “กลุ่มเรารักชลบุรี ” เบอร์ 2 ได้ 248,764 คะแนน ชนะ นายประมวล เอมเปีย “กลุ่มประชาธิปัตย์” เบอร์ 1 ซึ่งได้ 126,866 คะแนน สำหรับสมาชิก อบจ.ชลบุรี จำนวน 36 เขต ใน 11 อำเภอ แข่งกัน 2 กลุ่มคือ กลุ่มเรารักชลบุรีกับกลุ่มประชาธิปัตย์ และผู้สมัครอิสระในบางเขต ปรากฏว่า ผู้สมัครของกลุ่มเรารักชลบุรี ส่งผู้สมัคร 34 เขต ได้รับเลือกตั้ง 33 เขต โดยมีผู้สมัครกลุ่มประชาธิปัตย์ ได้ 1 คน อิสระ 2 คน

อ.เมืองชลบุรี มี 8 เขต กลุ่มเรารักชลบุรี ได้ 6 คน คือ เขต 1 นายสมควร อังคนาวิน เขต 2 นายกิตติ รุ่งเรืองสินงาม เขต 5 นายชัยชนะ อาจวารินทร์ เขต 6 นายสุรพงษ์ นำชัยรุจิพงษ์ เขจ 7 ด.ต.อภิชาติ เจริญผล เขต 8 นายศิริชัย สวยสม โดยมี นายภวัต ลิ้มเจริญ ผู้สมัครเขต 3 กลุ่มประชาธิปัตย์ และ อดีต ส.ท.ตี๋ มังกร อุทัย จุตพงษ์  ผู้สมัครอิสระเขต 4 แทรกเข้ามาได้ 2 เขต

อ.บางละมุง มี 7 เขต กลุ่มเรารักชลบุรี ชนะยกทีมทั้ง 7 เขต อาทิ นายทองหล่อ อ่ำผึ้ง เขต 1 นายสกล ผลลูกอินทร์ เขต 2 นายยะยา เซ็นสุรีย์ เขต 3 นายวินัย อินทร์พิทักษ์ เขต 4  นายมงคล แสวงหาทรัพย์ เขต 5 นายวิวัฒน์ หอมปลื้ม เขต 6 นายเฉลิม เกตุแจ้  เขต 7   

อ.ศรีราชา มี 6 เขต กลุ่มรักชลบุรี ชนะยกทีม อาทิ นายทรงพล พรรณโชติกุล เขต 1 นายเดชา จันทร์เล็ก เขต 2 นายอำพล ทัศนชูเกียรติ เขต 3 นายอัมพล บุญชอบ เขต 4 นายสุภาพ อินทรักษา เขต 5 นายอมรินทร์ ปรัชญกุล เขต 6 อ.สัตหีบ มี 4 เขต กลุ่มเรารักชลบุรี ชนะยกทีม นายกำชัย ตั้งธรรมสถิต เขต 1 นายทวีศักดิ์ นิ่มอนงค์ เขต 2 นายภิญโญ สายนภา เขต 3 นางปราณี แต่งแก้ว เขต 4

อ.พนัสนิคม มี 3 เขต กลุ่มเรารักชลบุรี ชนะยกทีม นายพรชัย วงษ์ล้อมนิล เขต 1 นายพรชัย ด้วงเงิน เขต 2 นายจุลินทร์ พุทธิพิพัฒน์ขจร เขต 3

อ.บ้านบึง มี 3 เขต กลุ่มเรารักชลบุรี ชนะยกทีม นายพฤฒิพงศ์ สิงห์โตทอง เขต 1 นายบรรจบ สิงห์โตทอง เขต 2 นายบำเพ็ญ โรจน์พัฒนากุล

อ.เกาะสีชัง มี 1 เขต นายธเนศ ผ่องใส สมัครในนามอิสระได้รับเลือกตั้ง อ.บ่อทอง มี 1 เขต นายจารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร กลุ่มเรารักชลบุรี ได้รับเลือกตั้ง อ.พานทอง ว่าที่ ร.ต.จิติล คุ้มครอง กลุ่มเรารักชลบุรี ได้รับเลือกตั้ง อ.หนองใหญ่ มี 1 เขต นายวัฒนพงศ์ ศรีเมธารักษ์ กลุ่มเรารักชลบุรี ได้รับเลือกตั้ง และ อ.เกาะจันทร์ มี 1 เขต นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ กลุ่มเรารักชลบุรี ได้รับเลือกตั้ง

นายวิทยา คุณปลื้ม ให้สัมภาษณ์หลังรู้ผลว่าตัวเองชนะว่า ขอขอบคุณชาวชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจ โดยเฉพาะในส่วนของผู้สมัครสมาชิกลูกทีม "กลุ่มเรารักชลบุรี” ที่ตั้งเป้าไว้ 34 เขต ที่ส่งลงสมัครในนาม "กลุ่มเรารักชลบุรี” แต่แพ้ไปเขตเดียวคือเขต 3 อ.เมืองชลบุรี ฉะนั้น ต้องมาวิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุใด ส่วนอีก 2 เขตคือเขต 4 อ.เมืองชลบุรี และเขต อ.เกาะสีชัง ที่ไม่ได้ส่งคนลงเนื่องจากมีผู้สนใจขอลงในนามกลุ่มเรารักชลบุรีมากกว่า 1 คน จึงต้องปล่อยให้แข่งกันเอง แต่ถึงอย่างไรก็ถือเป็นคนของกลุ่มเรารักชลบุรี โดยเฉพาะ อดีต ส.ท.ตี๋ มังกร อุทัย จตุพงษ์ ที่ได้รับเลือกตั้ง ซึ่งเป็นบุตรเขยของ นายสมชาติ คุณปลื้ม น้องชายบิดาตนเองคือ นายสมชาย คุณปลื้ม หรือ "กำนันเป๊าะ".