วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พลังชล ยึดชลบุรีเบ็ดเสร็จ ชนะ ปชป.ขาดลอย

ผลการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิก อบจ.ชลบุรี “วิทยา คุณปลื้ม” พร้อมลูกทีม “กลุ่มเรารักชลบุรี” ชนะคู่แข่งจากพรรคประชาธิปัตย์ ขาดลอย กวาด 34 เขต จากทั้งหมด 36 เขต...

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิก อบจ.ชลบุรี วันที่ 8 ก.ค. อย่างไม่เป็นทางการ ในส่วนของ นายก อบจ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม จาก “กลุ่มเรารักชลบุรี ” เบอร์ 2 ได้ 248,764 คะแนน ชนะ นายประมวล เอมเปีย “กลุ่มประชาธิปัตย์” เบอร์ 1 ซึ่งได้ 126,866 คะแนน สำหรับสมาชิก อบจ.ชลบุรี จำนวน 36 เขต ใน 11 อำเภอ แข่งกัน 2 กลุ่มคือ กลุ่มเรารักชลบุรีกับกลุ่มประชาธิปัตย์ และผู้สมัครอิสระในบางเขต ปรากฏว่า ผู้สมัครของกลุ่มเรารักชลบุรี ส่งผู้สมัคร 34 เขต ได้รับเลือกตั้ง 33 เขต โดยมีผู้สมัครกลุ่มประชาธิปัตย์ ได้ 1 คน อิสระ 2 คน

อ.เมืองชลบุรี มี 8 เขต กลุ่มเรารักชลบุรี ได้ 6 คน คือ เขต 1 นายสมควร อังคนาวิน เขต 2 นายกิตติ รุ่งเรืองสินงาม เขต 5 นายชัยชนะ อาจวารินทร์ เขต 6 นายสุรพงษ์ นำชัยรุจิพงษ์ เขจ 7 ด.ต.อภิชาติ เจริญผล เขต 8 นายศิริชัย สวยสม โดยมี นายภวัต ลิ้มเจริญ ผู้สมัครเขต 3 กลุ่มประชาธิปัตย์ และ อดีต ส.ท.ตี๋ มังกร อุทัย จุตพงษ์  ผู้สมัครอิสระเขต 4 แทรกเข้ามาได้ 2 เขต

อ.บางละมุง มี 7 เขต กลุ่มเรารักชลบุรี ชนะยกทีมทั้ง 7 เขต อาทิ นายทองหล่อ อ่ำผึ้ง เขต 1 นายสกล ผลลูกอินทร์ เขต 2 นายยะยา เซ็นสุรีย์ เขต 3 นายวินัย อินทร์พิทักษ์ เขต 4  นายมงคล แสวงหาทรัพย์ เขต 5 นายวิวัฒน์ หอมปลื้ม เขต 6 นายเฉลิม เกตุแจ้  เขต 7   

อ.ศรีราชา มี 6 เขต กลุ่มรักชลบุรี ชนะยกทีม อาทิ นายทรงพล พรรณโชติกุล เขต 1 นายเดชา จันทร์เล็ก เขต 2 นายอำพล ทัศนชูเกียรติ เขต 3 นายอัมพล บุญชอบ เขต 4 นายสุภาพ อินทรักษา เขต 5 นายอมรินทร์ ปรัชญกุล เขต 6 อ.สัตหีบ มี 4 เขต กลุ่มเรารักชลบุรี ชนะยกทีม นายกำชัย ตั้งธรรมสถิต เขต 1 นายทวีศักดิ์ นิ่มอนงค์ เขต 2 นายภิญโญ สายนภา เขต 3 นางปราณี แต่งแก้ว เขต 4

อ.พนัสนิคม มี 3 เขต กลุ่มเรารักชลบุรี ชนะยกทีม นายพรชัย วงษ์ล้อมนิล เขต 1 นายพรชัย ด้วงเงิน เขต 2 นายจุลินทร์ พุทธิพิพัฒน์ขจร เขต 3

อ.บ้านบึง มี 3 เขต กลุ่มเรารักชลบุรี ชนะยกทีม นายพฤฒิพงศ์ สิงห์โตทอง เขต 1 นายบรรจบ สิงห์โตทอง เขต 2 นายบำเพ็ญ โรจน์พัฒนากุล

อ.เกาะสีชัง มี 1 เขต นายธเนศ ผ่องใส สมัครในนามอิสระได้รับเลือกตั้ง อ.บ่อทอง มี 1 เขต นายจารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร กลุ่มเรารักชลบุรี ได้รับเลือกตั้ง อ.พานทอง ว่าที่ ร.ต.จิติล คุ้มครอง กลุ่มเรารักชลบุรี ได้รับเลือกตั้ง อ.หนองใหญ่ มี 1 เขต นายวัฒนพงศ์ ศรีเมธารักษ์ กลุ่มเรารักชลบุรี ได้รับเลือกตั้ง และ อ.เกาะจันทร์ มี 1 เขต นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ กลุ่มเรารักชลบุรี ได้รับเลือกตั้ง

นายวิทยา คุณปลื้ม ให้สัมภาษณ์หลังรู้ผลว่าตัวเองชนะว่า ขอขอบคุณชาวชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจ โดยเฉพาะในส่วนของผู้สมัครสมาชิกลูกทีม "กลุ่มเรารักชลบุรี” ที่ตั้งเป้าไว้ 34 เขต ที่ส่งลงสมัครในนาม "กลุ่มเรารักชลบุรี” แต่แพ้ไปเขตเดียวคือเขต 3 อ.เมืองชลบุรี ฉะนั้น ต้องมาวิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุใด ส่วนอีก 2 เขตคือเขต 4 อ.เมืองชลบุรี และเขต อ.เกาะสีชัง ที่ไม่ได้ส่งคนลงเนื่องจากมีผู้สนใจขอลงในนามกลุ่มเรารักชลบุรีมากกว่า 1 คน จึงต้องปล่อยให้แข่งกันเอง แต่ถึงอย่างไรก็ถือเป็นคนของกลุ่มเรารักชลบุรี โดยเฉพาะ อดีต ส.ท.ตี๋ มังกร อุทัย จตุพงษ์ ที่ได้รับเลือกตั้ง ซึ่งเป็นบุตรเขยของ นายสมชาติ คุณปลื้ม น้องชายบิดาตนเองคือ นายสมชาย คุณปลื้ม หรือ "กำนันเป๊าะ".

ผลการเลือกตั้ง นายกฯ และ สมาชิก อบจ.ชลบุรี “วิทยา คุณปลื้ม” พร้อมลูกทีม “กลุ่มเรารักชลบุรี” ชนะคู่แข่งจากพรรคประชาธิปัตย์ ขาดลอย กวาด 34 เขต จากทั้งหมด 36 เขต... 9 ก.ค. 2555 10:53 9 ก.ค. 2555 11:04 ไทยรัฐ