วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ดีเอสไอ'ออกหมายเรียก'แทน เทือกสุบรรณ'แจงบุกรุก'เขาแพง'

โดย

ประชุมคดีพิเศษ มีมติ ออกหมายเรียก  'แทน เทือกสุบรรณ' กับพวกรวม 3 คน เข้าแจง กรณีบุกรุกที่ดิน 'เขาแพง' ในข้อหาความผิดฐาน ร่วมกันก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า  หรือ เข้ายึดถือหรือครอบครองป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต วันที่ 9-10 ก.ค.นี้

วันที่ 3 ก.ค. จากกรณี เมื่อวานที่ผ่านมา คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคดีเขาแพง ได้ประชุมร่วมกับพนักงานอัยการที่ร่วมสอบสวน เพื่อพิจารณาพยานหลักฐานที่รวบรวมได้  ซึ่งก่อนหน้านี้คณะพนักงานสอบสวนได้มีหนังสือเชิญ นายแทน เทือกสุบรรณ บุตรชาย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคปชป. , นายพงษ์ชัย ฟ้าทวีพร , นายสามารถ เรืองศรี และผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลทั้งสาม เพื่อมาให้ถ้อยคำให้เกิดความเป็นธรรมถึง 2 ครั้ง แต่ก็ได้ขอเลื่อนไปทุกครั้ง

ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้เคยแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงประโยชน์ที่ จะได้รับจากการมาชี้แจงข้อเท็จจริงเนื่องจากเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับที่ดินแปลงพิพาท ซึ่งควรจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แต่กลับมีหนังสือแจ้งเลื่อนทุกครั้ง คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวบรวมมาได้ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกผู้ต้องหา ดังนี้

1. นายแทน  เทือกสุบรรณ

2. นายพงษ์ชัย  ฟ้าทวีพร ในฐานะผู้แทนของห้างหุ้นส่วนจำกัดเรืองปัญญาคอนสตรัคชั่น และ ในฐานะส่วนตัว

3. นายสามารถ เรืองศรี  ในฐานะส่วนตัว (หุ้นส่วน หจก.เรืองปัญญาคอนสตรัคชั่น)

โดยพิจารณาเบื้องต้นว่า บุคคลดังกล่าวมีความผิดฐาน ร่วมกันก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า  หรือ เข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ ร่วมกันเข้าไปยึดถือ ครอบครอง ก่นสร้าง หรือเผาป่าในที่ดินของรัฐโดยมิได้มีสิทธิ์ครอบครองหรือมิได้รับอนุญาตจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

โดยนัดหมายนายแทน เทือกสุบรรณ ในวันจันทร์ที่ 9 ก.ค.2555 เวลา 09.30 น.และ นายพงษ์ชัย และ นายสามารถ ในวันอังคารที่ 10 ก.ค.2555 เวลา 09.30 น. ณ สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวเป็นการพิจารณาเฉพาะที่ดินตามโฉนดเลขที่ 28109 หมู่ 6 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนที่ดินแปลงอื่นๆ อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน

นอกจากนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ยังพบข้อมูลเบื้องต้นว่า การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบนพื้นที่เขาแพงนั้น มีการสร้างปิดกั้นลำน้ำสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อกักเก็บน้ำ ไปใช้เป็นการส่วนตัว อันเป็นการบุกรุกที่สาธารณะอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งประเด็นนี้จะได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานต่อไป.

ประชุมคดีพิเศษ มีมติ ออกหมายเรียก 'แทน เทือกสุบรรณ' กับพวกรวม 3 คน เข้าแจง กรณีบุกรุกที่ดิน 'เขาแพง' ในข้อหาความผิดฐาน ร่วมกันก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือ เข้ายึดถือหรือครอบครองป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต วันที่ 9-10 ก.ค.นี้ 3 ก.ค. 2555 11:05 ไทยรัฐ