วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปู' ติดโผ 'ส.ส.ยอดแย่' ประจำเดือน พ.ค. ปชป.มากสุด 17 คน

เว็บเครือข่ายข้อมูลนักการเมืองไทย เผย 26 ส.ส.ยอดแย่เข้าร่วมโหวตในสภาไม่ถึง 10% หนึ่งในนั้นมี "นายกฯปู" ขณะที่ปชป.มากสุด 17 คน ส่วนเพื่อไทย 5 คน และยังมีส.ส.5 คนเข้าประชุมสภาฯไม่ถึง 1 ใน 3 ...

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2555 เว็บไซต์เครือข่ายข้อมูลนักการเมืองไทย www.tpd.in.th เปิดเผยการจัดอันดับ ส.ส.ยอดแย่ ประจำเดือนพ.ค. 2555 โดยจัดลำดับข้อมูลของการลงคะแนนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยเดือน พ.ค. ที่ผ่านมามีการประชุมสภาฯ 13 ครั้งลงคะแนนในเรื่องต่างๆ 32 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยในการเข้าประชุมฯของส.ส.ทั้งสภาฯ ร้อยละ 94 โดยมีส.ส. 26 คน ออกเสียงไม่ถึงร้อยละ 10 ประกอบด้วย นายกัมพล สุภาแพ่ง ส.ส. เพชรบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 9.38 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ส.ส.พิจิตร พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 9.38 ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 9.38 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 9.38 นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา ส.ส.จันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 9.38 นายอับดุลการิม เด็งระกีนา ส.ส.ยะลา พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 9.38 นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ส.ส.พังงา พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 6.25 นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 6.25 นายไพฑูรย์ แก้วทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 6.25 นายนายอภิชาติ สุภาแพ่ง ส.ส.เพชรบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 6.25 และนายอรรถพร พลบุตร ส.ส.เพชรบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 6.25

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 3.13 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 3.13 ผศ.ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 3.13 นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ ส.ส.จันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 3.13 นายภูมิ สาระผล ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 3.13 นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 3.13 นายวิฑูรย์ นามบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 3.13 นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก พรรคภูมิใจใจไทย ร้อยละ 3.125 นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ส.ส.พิจิตร พรรคชาติไทยพัฒนา ร้อยละ 3.13 นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 3.13 นายฮอชาลี ม่าเหร็ม ส.ส.สตูล พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 3.13

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ส.ส.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 0.00 นายปัญญวัฒน์ บุญมี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 0.00 พล.อ.พิชาญเมธ ม่วงเมณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 0.00 นายสถาพร มณีรัตน์ ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 0.00 ทั้งนี้ ส.ส.ดังกล่าวทั้ง 26 คนได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าลาประชุม

นอกจากนี้ยังมี ส.ส. 5 คนที่เข้าประชุมสภาฯ ไม่ถึง 1 ใน 3 ได้แก่ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 30.77 นายสรวุฒิ เนื่องจำนง ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาธิปัตย์ คิดเป็นร้อยละ 30.77 นายปัญญวัฒน์ บุญมี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ คิดเป็นร้อยละ 0.00 พล.อ.พิชาญเมธ ม่วงมณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ คิดเป็นร้อยละ 0.00 นายสถาพร มณีรัตน์ ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย คิดเป็นร้อยละ 0.00 โดยได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าลาประชุม.

 

เว็บเครือข่ายข้อมูลนักการเมืองไทย เผย 26 ส.ส.ยอดแย่เข้าร่วมโหวตในสภาไม่ถึง 10 % หนึ่งในนั้นมี "นายกฯปู" ขณะที่ปชป.มากสุด 17 คน ส่วนเพื่อไทย 5 คน และยังมีส.ส.5 คนเข้าประชุมสภาฯไม่ถึง 1 ใน 3 ... 2 ก.ค. 2555 23:00 ไทยรัฐ