วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โทรโข่งรัฐ โต้ กองทุนสตรีลิดรอนสิทธิ์ผู้หญิง

โดย

อนุสรณ์  เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โต้ กองทุนสตรี ลิดรอนสิทธิ์ผู้หญิง ฟุ้งโปร่งใส เพิ่มบทบาทสตรีให้มากขึ้น สร้างชื่อให้ประเทศ  

วันที่ 17 มิ.ย.นายอนุสรณ์  เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย ได้ยื่นจดหมาย (เปิดผนึก) ร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบการดำเนินนโยบาย "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" ของรัฐบาลไม่โปร่งใส และ รอนสิทธิ์ประชากรหญิงกว่า 70% ว่าต้องขอขอบคุณในความห่วงใยของเครือข่ายผู้หญิงดังกล่าว แต่ถ้าได้ทำความเข้าใจหรือสนใจข้อมูลข่าวสารของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสักนิด จะทราบว่า กองทุนดังกล่าว นอกจากจะไม่ได้ลิดรอนสิทธิ์แล้ว ยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหาจากทุกภาคส่วนร่วมกัน เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มสตรี  มีการบูรณาการร่วมกัน อย่างน้อย 7 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายสตรีในการเฝ้าระวังและดูแลปัญหาสตรี เป็นแหล่งเงินหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยสำหรับการลงทุน

ขับเคลื่อนผ่านตัวแทนขององค์กรสตรีตำบล จังหวัด หรือตัวแทนองค์กรต่าง ๆ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการในการที่จะช่วยสร้างสรรค์พัฒนากิจกรรมให้กับสตรี เมื่อมีการลงทะเบียนสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ขบวนการเลือกตั้งผู้แทนของสตรีจากระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการแห่งชาติทำงานร่วมกับรัฐบาล

โดยหลังจากมีคณะกรรมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว จะมีการจัดสรรงบประมาณให้เฉลี่ยจังหวัด 100 ล้านบาท ซึ่งตรงนี้มีแผนในการจะจัดสรรงบประมาณลงไป ตามสัดส่วนและตามวัตถุประสงค์ของของแต่ละโครงการ       

นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า ในปัจจุบันยังมีสตรีที่ต้องรับการดูแลและแก้ไขปัญหา ผู้หญิงต้องได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกัน ในการดูแลการถูกกดขี่ข่มเหงทางเพศ หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในขณะที่สตรีที่มีความพร้อมแต่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการสร้างเสริมคุณภาพ ฝีมือแรงงานเพื่อที่จะต่อยอดการเข้าถึงเงินทุน การเข้าถึงการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตนเอง ในการเสริมสร้างรายได้กลับไปยังครอบครัวและชุมชนก็มีไม่น้อย รวมถึงกลุ่มสตรีที่ได้รับการยอมรับอยู่ในสังคมจังหวัด

"รัฐบาลจะต่อยอดให้กลุ่มสตรีนี้ ได้รับการยอมรับขึ้นมาเป็นผู้นำทางสังคมทั้งมิติทางด้านการเมืองหรือแม้ กระทั่งในมิติอื่น ๆ ให้เป็นที่ยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ คือจุดมุ่งหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งหมด ซึ่งถ้าเข้าใจนโยบายนี้ ก็จะเห็นว่าไม่มีส่วนไหนที่เป็นการรอนสิทธิประชากรหญิงของประเทศอะไรเลย" นายอนุสรณ์  กล่าว.

อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โต้ กองทุนสตรี ลิดรอนสิทธิ์ผู้หญิง ฟุ้งโปร่งใส เพิ่มบทบาทสตรีให้มากขึ้น สร้างชื่อให้ประเทศ 17 มิ.ย. 2555 12:05 ไทยรัฐ