วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ช.ฟันแล้ว!ชี้มูล'ยงยุทธ'ผิดคดีที่ดินอัลไพน์

คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีมติชี้มูลความผิด "ยงยุทธ วิชัยดิษฐ" ลงนามซื้อขายที่ดินวัดธรรมามิการามโดยมิชอบสมัยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่ความผิดไม่เข้าเกณฑ์กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 55 ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่...

นายกล้านรงค์ จันทิก คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยไทยรัฐออนไลน์ เกี่ยวกับกรณีการชี้มูลความผิดในคดีที่นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ สมัยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีการซื้อขายที่ดินวัดธรรมามิการาม โดยมิชอบ ที่เป็นการพิจารณาต่อเนื่องมาจากการชี้มูลความผิดของนายเสนาะ เทียนทอง อดีตรมช.มหาดไทยที่มีความผิดกรณีการจดทะเบียนโอนมรดก และโอนสิทธิขายที่ธรณีสงฆ์ ของวัดธรรมามิการามวรวิหาร จ.ปทุมธานี จำนวน 732  ไร่ โดยมิชอบ โดยนายกล้านรงค์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติว่า การกระทำนายยงยุทธ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมีความผิดวินัยร้ายแรง ให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม นายกล้านรงค์กล่าวว่า การชี้มูลความผิดดังกล่าว ไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบันของนายยงยุทธ ทั้ง 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 55 ที่ระบุว่า "ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล และข้อกล่าวหานั้นเป็นเรื่องที่ประธานวุฒิสภาส่งมาตาม มาตรา 43 (1) หรือผู้เสียหายยื่นคำร้อง เพื่อดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา 43 (2) นับแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติดังกล่าวผู้ถูกกล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีคำพิพากษา แล้วแต่กรณี" เนื่องจากนายยงยุทธ ถูกฟ้องร้องในตำแหน่งหน้าที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมิใช่ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน จึงไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ขณะนี้ สามารถทำงานต่อไปได้ ส่วนหากคดีส่งถึงอัยการสูงสุดแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไป ถือเป็นอีกกรณีหนึ่งไม่เกี่ยวกัน

ขณะที่รายละเอียดการชี้มูลความผิดนั้น นายกล้านรงค์กล่าวว่า นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.จะเป็นผู้เขียนคำแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง.

คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีมติชี้มูลความผิด "ยงยุทธ วิชัยดิษฐ" ลงนามซื้อขายที่ดินวัดธรรมามิการามโดยมิชอบสมัยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่ความผิดไม่เข้าเกณฑ์กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา55 ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่... 13 มิ.ย. 2555 12:19 ไทยรัฐ