วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลขาฯสภาฯรับทราบคำสั่งศาลรธน.งดลงมติแก้รธน.วาระ3

เลขาฯสภาฯ เผยรับทราบคำสั่งศาลรธน.งดลงมติแก้รธน.วาระ3 โดยเบื้องต้นประธานสภาฯ รับทราบแล้วเช่นกัน คาดว่าการประชุมร่วมรัฐสภานั้นยังคงมีตามปกติ ส่วนวาระลงมติในวาระสามของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ก็จะเว้นไปก่อน...

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2555 นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวภายหลังได้รับคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้ระงับการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่....) พ.ศ.... วาระสาม ว่า เบื้องต้นนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาฯ ได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้วเช่นกัน โดยคาดว่าการประชุมร่วมรัฐสภานั้นยังคงมีตามปกติ ส่วนวาระลงมติในวาระสามของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ก็จะเว้นไปก่อน และมาพิจารณาวาระประชุมตามมาตรา 190 ที่ค้างอยู่หลายเรื่องต่อไป

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวด้วยว่า ส่วนประเด็นคำสั่งศาล ทางนายสมศักดิ์คงแค่แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบเท่านั้น โดยการประชุมสภาฯ นายสมศักดิ์ได้อนุมัติการประชุมในวันที่ 6 และ 7 มิ.ย. แล้ว เบื้องต้นจะเริ่มต้นที่วาระพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. (พ.ร.บ.ปรองดอง) ต่อไป ส่วนการปิดสมัยประชุมสภาสามัญนิติบัญญัตินั้น ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนด.

เลขาฯสภาฯ เผยรับทราบคำสั่งศาลรธน.งดลงมติแก้รธน.วาระ3 โดยเบื้องต้นประธานสภาฯ รับทราบแล้วเช่นกัน คาดว่าการประชุมร่วมรัฐสภานั้นยังคงมีตามปกติ ส่วนวาระลงมติในวาระสามของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ก็จะเว้นไปก่อน... 2 มิ.ย. 2555 00:11 ไทยรัฐ