วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คณะกก.สิทธิฯออกแถลงการณ์ห่วงการชุมนุม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการณ์เรื่อง "ความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุม" วอนรัฐดูแลป้องปราม เลี่ยงใช้อาวุธและความรุนแรง....

 

 

วันที่ 1 มิ.ย. 55 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์ อมรา พงศสพิชญ์ ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทย เรื่อง  "ความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุม"  โดยมีรายละเอียดว่า

แถลงการณ์ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่อง ความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุม

จากสถานการณ์การชุมชนกรณีคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.ปรองดองแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับทราบและติดตามข่าวเรื่องนี้มาโดยตลอดมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อการรวม กลุ่มชุมนุม ซึ่งหวั่นเกรงว่าสถานการณ์ดังกล่าว อาจนำไปสู่ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนเหมือนการชุมนุมในอดีตที่ผ่านมา เพื่อให้การชุมนุมดำเนินไปด้วยความสงบและเรียบร้อย ในนามของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ในอันที่จะส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและปกป้องหลักการ เคารพต่อสิทธิ์ในชีวิตและร่างกายอันจะละเมิดมิได้  จึงขอวิงวอนให้ทุกภาคส่วนคำนึงและควรปฏิบัติดังนี้

๑. ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุม ชุมนุมด้วยความสงบ และปราศจากอาวุธ ปฏิบัติตนภายใต้หลักการสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยไม่ละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์และเสรีภาพของผู้อื่น

๒. ขอให้ประชาชนทุกฝ่าย และกลุ่มบุคคลต่างๆ ซึ่งมีสิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตย แม้ว่าจะมีความเชื่อและความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน ต้องเคารพในความเชื่อและความคิดเห็นของทุกฝ่าย โดยไม่ให้กระทบกระทั่งกันจนทำให้เหตุการณ์บานปลายรุนแรงเกิดขึ้น

๓. ขอให้รัฐบาล และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโปรดดูแล ป้องปราม มิให้เกิดสถานการณ์ที่หมิ่นเหม่จะก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงใดๆ เกิดขึ้นและปฏิบัติกับกลุ่มผู้ชุมนุมตามหลักการสากลโดยหลีกเลี่ยงการใช้ อาวุธและความรุนแรง

ทั้งนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการชุมนุม และการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมจะเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน  อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขของประเทศต่อไป  หากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์และเสรีภาพของประชาชนจาก เหตุการณ์ ขอให้แจ้งสายด่วน ๑๓๗๗ หรือทางอีเมล์ help@nhrc.or.th

ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการณ์เรื่อง "ความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุม" วอนรัฐดูแลป้องปราม เลี่ยงใช้อาวุธและความรุนแรง.... 1 มิ.ย. 2555 17:11 ไทยรัฐ