วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าราชการเฮ! ครม.ไฟเขียวแจกโบนัสปี 2554

ครม.ไฟเขียวแจกโบนัสข้าราชการ สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา แต่ไม่อนุมัติตั้งงบฯ ปี 56 ...

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุม ครม.เห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ ครม. พิจารณาเรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา โดยที่ประชุม ครม.เห็นว่า เงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ให้ใช้จากเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ส่วนเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้ใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่คาดว่าจะเหลือจ่ายของแต่ละหน่วยงานมาจ่าย จะขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2556 มาสมทบไม่ได้ แต่หากหน่วยงานใดไม่มีเงินเหลือจ่ายเพียงพอ ก็อาจขอให้ใช้เงินจากแหล่งอื่นได้ แต่ต้องนำเสนอ ก.พ.ร.เป็นกรณีไป ว่าจะเอาเงินจากไหนมาจ่าย.

ครม.ไฟเขียวแจกโบนัสข้าราชการ สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา แต่ไม่อนุมัติตั้งงบฯปี 56 ... 29 พ.ค. 2555 17:07 29 พ.ค. 2555 19:59 ไทยรัฐ