วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.แต่งตั้งนายอำเภอใหม่ โยกย้ายอีกลอตใหญ่

โดย

อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภอ 8 แต่งตั้งนายอำเภอใหม่ และตั้งรักษาการนายอำเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 147 ราย โดยให้รายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ในวันที่ 21 พ.ค.นี้...

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. มีรายงานว่า ขณะนี้ นายสุกิจ เจริญรัตนกุล อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) นายอำเภอ (อำนวยการต้น) หรือ นายอำเภอ 8 จำนวน 75 ราย แต่งตั้งนักเรียนนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 55-56 ให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ (อำนวยการต้น) จำนวน 67 ราย และแต่งตั้งข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกให้รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอ (อำนวยการต้น) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 147 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2555 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 21 พ.ค. 2555 สำหรับรายชื่อทั้งหมดตรวจสอบได้ที่ http://www.dopaperson.com/modules.php?name=Show&file=article&asid=471

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพิ่งลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง (ย้ายและเลื่อน) และโอนข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (นายอำเภอ 9) จำนวน 114 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2555 เป็นต้นไป โดยให้ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งเดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ในวันที่ 8 พ.ค. 2555.

 


แต่งตั้ง (ย้าย) นายอำเภอ (อำนวยการต้น) จำนวน 75 ราย คลิก ที่นี่


แต่งตั้งนักเรียน นอ. รุ่นที่ 55-56 ให้ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอ (อำนวยการต้น) จำนวน 67 ราย คลิก ที่นี่


แต่งตั้งข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกให้รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ (อำนวยการต้น) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 ราย คลิก ที่นี่

อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภอ 8 แต่งตั้งนายอำเภอใหม่ และตั้งรักษาการนายอำเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 147 ราย โดยให้รายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ในวันที่ 21 พ.ค.นี้... 7 พ.ค. 2555 14:52 ไทยรัฐ