ข่าว

วิดีโอ

Thailand Web Stat

พระราชทานเครื่องราชฯ 'มหาปรมาภรณ์' แก่นายกฯ

โดย

สำนักนายกฯ เผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้แก่นายกรัฐมนตรี เป็นกรณีพิเศษ...

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. สำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษ ว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้แก่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นกรณีพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 เม.ย. 2555.

สำนักนายกฯ เผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้แก่นายกรัฐมนตรี เป็นกรณีพิเศษ... 6 เม.ย. 2555 17:26 6 เม.ย. 2555 18:05 ไทยรัฐ