วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระราชทานเครื่องราชฯ 'มหาปรมาภรณ์' แก่นายกฯ

โดย

สำนักนายกฯ เผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้แก่นายกรัฐมนตรี เป็นกรณีพิเศษ...

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. สำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษ ว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้แก่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นกรณีพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 เม.ย. 2555.