วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ หวาน ชื่นชมการพัฒนาบทบาท สตรีเกาหลีใต้

นายกรัฐมนตรี หวาน ชื่นชมการพัฒนาบทบาทสตรีของเกาหลีใต้ เชิดชู กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำหญิงไทย พัฒนาศักยภาพของตนเองและครอบครัว..

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์ต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสตรีอีวา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสตรีที่มีชื่อเสียงและมีอายุเก่าแก่ถึง 126 ปี เป็นสถาบันหลักในการผลิตผู้หญิงแถวหน้าเข้าสู่แวดวงการเมืองของเกาหลีใต้

โดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมต่อบทบาทการต่อสู้ของผู้หญิงเกาหลีใต้ ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของเอเชียและอันดับ 11 ของโลก และเห็นว่าหากสถานภาพของผู้หญิงอยู่ในอันดับสูงเท่าไหร่ ระดับการพัฒนาประเทศก็จะสูงตาม เป็นบทพิสูจน์พลังสตรีในการช่วยพัฒนาประเทศ ซึ่งมีศักดิ์ศรีและบทบาทไม่ด้อยไปกว่าผู้ชายในการสร้างความเจริญแก่ประเทศ

สำหรับสถานภาพของสตรีไทย นายกรัฐมนตรีย้ำว่าไม่ต่างจากผู้หญิงเอเชียทั่วไปที่ต้องยืนหยัดเพื่อให้ได้รับการยอมรับ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิเสรีภาพหญิง-ชายเท่าเทียม มีการจัดทำแผนพัฒนาสตรีแห่งชาติ

นอกจากนี้ รัฐบาลยังตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีสมาชิกภายใน 1 เดือนแล้ว กว่า 5 ล้านคน เพื่อให้กองทุนนี้เป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพของตนเองและครอบครัว

โดยระหว่างการหารือกับนายบัน คีมูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติวานนี้ รัฐบาลไทยได้เชิญองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไทยด้วย

นายกรัฐมนตรี หวาน ชื่นชมการพัฒนาบทบาทสตรีของเกาหลีใต้ เชิดชู กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำหญิงไทย พัฒนาศักยภาพของตนเองและครอบครัว.. 26 มี.ค. 2555 10:28 26 มี.ค. 2555 10:44 ไทยรัฐ