วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชิญครอบครัวนักข่าวยุ่น-อิตาลี รับ 7.5ล. ยอดลงทะเบียน 2,129 ราย

“ธงทอง” เผยยอดลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 2,129 ราย ปลาย เม.ย.จ่ายเงินได้ทันที เตรียมประสานกระทรวงการต่างประเทศ เชิญญาติช่างภาพยุ่น-นักข่าวอิตาลีรับเงินก้อน 7.5 ล้าน ...

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. เวลา 11.30 น. ที่อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น หลังจากนั้นเวลา 12.00 น. นายธงทองแถลงผลการประชุมว่า วันนี้การประชุมได้พิจารณาความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่ปลายปี 2548-2553 โดยมีผู้ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ 8-16 มี.ค.ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ยอดรวม 2,129 ราย

โดยการลงทะเบียนในกรุงเทพฯ แยกประเภทความเสียหาย ได้แก่ กรณีผู้เสียชีวิต 187 ราย ทุพพลภาพ 70 ราย สูญเสียอวัยวะสำคัญ 91 ราย บาดเจ็บสาหัส 138 ราย บาดเจ็บ 430 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 736 ราย และอื่นๆ 392 ราย สำหรับกรณีผู้เสียชีวิตนั้น ครอบครัวที่ยื่นลงทะเบียนขอรับค่าเยียวยาอาจจะมีเด็กอยู่ด้วย ที่ประชุมจึงพิจารณาเพื่อที่จะดูแลผลประโยชน์ของเด็กในระยะยาว ซึ่งจะมีการจ่ายเงินเยียวยาในส่วนของ 4.5 ล้านบาท ให้ธนาคารออมสินช่วยดูแล โดยเอาจำนวนเงินเป็นตัวตั้งและนำบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิ์รับเงินมาหารกัน ซึ่งลักษณะการจ่ายจะเป็นการจ่ายสลากออมสินที่มีกำหนด 3 ปี และสามารถที่จะถ่ายถอนได้ก่อนครบกำหนดเวลา สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็จะนำเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสินประเภทบัญชีเผื่อเรียกพิเศษและบัญชีฝากประจำ โดยจะจ่ายให้เดือนละ 5,000 บาท คูณกับจำนวนเดือนที่เหลือที่ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจะบรรลุนิติภาวะ หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ ก็จะพิจารณาเรื่องที่มีการยื่นเข้ามา ซึ่งกรณีที่มีปัญหาซับซ้อนก็จะส่งมาให้อนุกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณา

ปลัดสำนักนายกฯ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีผู้เสียชีวิตชาวต่างประเทศ 2 รายนั้น ในหลักการจะจ่ายเป็นเงินก้อนจำนวน 7.5 ล้านบาท ให้ผู้ที่มีสิทธิ์มารับได้ทันทีที่มีการพิจารณารายละเอียดเสร็จ โดยจะให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ประสานงานในเรื่องนี้ ทั้งนี้ คาดว่าหลังจากที่มีการปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 12 เม.ย. จะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้ยื่นในกรณีที่ไม่มีปัญหาได้ในช่วงปลายเดือน เม.ย.ได้ทันที อย่างไรก็ตาม ยังมีการแจ้งให้คณะกรรมการชุดที่ 3 ซึ่งมีหน้าที่ดูแลผู้ประกอบการให้รายงานข้อมูลเข้ามาในที่ประชุมครั้งหน้า โดยคาดว่าอนุกรรมการฯ จะประชุมครั้งต่อไปในปลายเดือน เม.ย.นี้.

“ธงทอง” เผยยอดลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 2,129 ราย ปลาย เม.ย.จ่ายเงินได้ทันที เตรียมประสานกระทรวงการต่างประเทศ เชิญญาติช่างภาพยุ่น-นักข่าวอิตาลีรับเงินก้อน 7.5 ล้าน ... 19 มี.ค. 2555 14:41 ไทยรัฐ