วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตามคาด 'สามารถ'นั่งเก้าอี้ปธ.กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ

กมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ เลือก "สามารถ แก้วมีชัย" นั่งเก้าอี้เป็นประธานกรรมาธิการตามคาด พร้อมกำหนดกรอบพิจารณาสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันพุธ-พฤหัสฯ 09-00-12.00 น. ด้าน “วัฒนา เมืองสุข” แจงเสนอล้มศาล รธน.-ศาลปกครอง เป็นการพูดก่อนรัฐสภารับหลักการแก้ไข รธน.วาระแรก...

เมื่อวันที่ 29 ก.พ. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรรมาธิการพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... นัดแรก มีนายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายสามารถ แก้วมีชัย ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย เป็นประธานคณะกรรมาธิการ จากนั้นที่ประชุมได้เลือกรองประธานกรรมาธิการ 4 คน ได้แก่ นายสมชาติ พรรณพัฒน์ ส.ว.นครปฐม เป็นรองประธานกรรมาธิการคนที่ 1 นายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นรองประธานกรรมาธิการคนที่ 2 นายพีรพันธุ์ พาลุสุข เป็น ส.ส.ยโสธร พรรคเพื่อไทย เป็นรองประธานกรรมาธิการคนที่ 3 นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค ส.ส.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย เป็นรองประธานกรรมาธิการคนที่ 4 ขณะที่ตำแหน่งเลขานุการกรรมาธิการ ได้แก่ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ส่วนโฆษกกรรมาธิการ มี 4 คนได้แก่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย นายกฤช อาทิตย์แก้ว ส.ว.กำแพงเพชร นายธนา ชีวรวินิจ ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ และนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังชล

ต่อมา นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ควรกำหนดกรอบให้ ส.ส.ร.ว่า การแก้รัฐธรรมนูญต้องไม่เอื้อประโยชน์ ไม่แตะต้องสถาบันพระมหากษัตริย์ องค์กรอิสระ เพราะมีกรรมาธิการบางคน เสนอให้ล้มศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ทำให้สังคมเคลือบแคลงสงสัย ทำให้ นายวัฒนา เมืองสุข ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นมาขอใช้สิทธิพาดพิงทันทีว่า สิ่งที่ตนเสนอให้ยุบศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง ไปอยู่เป็นแผนกหนึ่งในศาลฎีกานั้น เป็นคำอภิปรายในวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการพูดก่อนที่รัฐสภาจะมีมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ที่มาของอำนาจ ควรได้มาอย่างถูกต้องและโปร่งใสกว่านี้ ไม่ควรมีส่วนได้มีส่วนเสียกับใคร แต่หลังจากที่รัฐธรรมนูญผ่านสภาในวาระแรกไปแล้ว ตนไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกเลย เพราะทราบมารยาทดีในฐานะที่เป็นกรรมาธิการ

สำหรับกรอบเวลาการประชุมของคณะกรรมาธิการนั้น ที่ประชุมมีการถกเถียงเป็นเวลานานร่วมชั่วโมง โดยพรรคเพื่อไทยต้องการให้ประชุมอย่างน้อย 3-4 วันต่อสัปดาห์ เพราะเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเผือกร้อน จึงต้องเร่งพิจารณาเพื่อโยนเรื่องไปให้ ส.ส.ร. โดยเร็วที่สุด ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอให้พิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่ควรเร่งรีบเกินไป ซึ่งที่ประชุมมีการเสนอวัน เวลา ในการประชุมขึ้นมาหลายรูปแบบ แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ จนกระทั่ง นายสามารถ แก้วมีชัย เสนอให้มีการประชุมสัปดาห์ละ 2 วัน คือวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบตามนั้น โดยให้เริ่มประชุมนัดต่อไปในวันที่ 1 มี.ค. และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้ารับฟังการประชุมได้ พร้อมให้มีการถ่ายทอดการประชุมผ่านโทรทัศน์วงจรปิดของรัฐสภา.

 

กมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ เลือก "สามารถ แก้วมีชัย" นั่งเก้าอี้เป็นประธานกรรมาธิการตามคาด พร้อมกำหนดกรอบพิจารณาสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันพุธ-พฤหัสฯ 09-00-12.00 น. ด้าน “วัฒนา เมืองสุข” แจงเสนอล้มศาล รธน.-ศาลปกครอง เป็นการพูดก่อนรัฐสภารับหลักการแก้ไข รธน.วาระแรก... 29 ก.พ. 2555 14:24 ไทยรัฐ