วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญ

โดย

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินย้ำไม่เห็นด้วยแก้ รธน. จับตาเรียกประชุมแสดงท่าที หลังมีการเสนอความเห็นแก้ รธน.ให้ยุบองค์กรอิสระ อาทิ ศาล รธน. ศาลปกครองทิ้ง เชื่อผู้ตรวจการแผ่นดินไม่เห็นด้วยแน่

วันที่ 29 ก.พ. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา นางผานิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้กล่าวก่อนเริ่มประชุมร่วมคณะที่ปรึกษาและนักกฎหมาย ยืนยันคณะผู้ตรวจการแผ่นดินไม่สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการประชุมร่วมรัฐสภาแล้ว จึงจำเป็นต้องหยิบมาหารือ เพราะว่าอยู่ในความสนใจของประชาชน

ส่วนข้อกังวลว่า คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นจะมีสีต่างๆ หรือเลือกข้างนั้น ยืนยันว่าทุกคนที่เข้ามาจะหน้าที่อย่างอิสระ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม และจะทำให้เกิดความเป็นกลางทางการเมือง

สำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้ง 10 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย 4 คน คือ นายนรนิติ เศรษฐบุตร อดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ปี 2550 นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายสุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ 4 คน นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อดีต รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายศุภชัย เยาวะประภาษ คณะบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายจรัส สุวรรณมาลา อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีต ส.ส.ร. ปี 2550

นักกฎหมาย 2 คน นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากันเป็นนัดแรก อย่างไรก็ตาม ในการประชุมดังกล่าว นายปริญญาและนายบวรศักดิ์ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากติดภารกิจทางราชการ

อย่างไรก็ตาม การประชุมของผู้ตรวจการแผ่นดินในวันนี้ เป็นที่น่าจับตามอง ต่อการแสดงจุดยืนของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีหลังจากที่ นายวัฒนา เมืองสุข ส.ส.บัญชีรายชื่อ พท. ออกมาแสดงความเห็น การแก้ไข รธน. ขอให้มีการพิจารณายุบองค์กรอิสระ ทั้งที่เป็นศาลปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินก็นับเป็นองค์กรอิสระ.