วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญ

โดย

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินย้ำไม่เห็นด้วยแก้ รธน. จับตาเรียกประชุมแสดงท่าที หลังมีการเสนอความเห็นแก้ รธน.ให้ยุบองค์กรอิสระ อาทิ ศาล รธน. ศาลปกครองทิ้ง เชื่อผู้ตรวจการแผ่นดินไม่เห็นด้วยแน่

วันที่ 29 ก.พ. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา นางผานิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้กล่าวก่อนเริ่มประชุมร่วมคณะที่ปรึกษาและนักกฎหมาย ยืนยันคณะผู้ตรวจการแผ่นดินไม่สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการประชุมร่วมรัฐสภาแล้ว จึงจำเป็นต้องหยิบมาหารือ เพราะว่าอยู่ในความสนใจของประชาชน

ส่วนข้อกังวลว่า คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นจะมีสีต่างๆ หรือเลือกข้างนั้น ยืนยันว่าทุกคนที่เข้ามาจะหน้าที่อย่างอิสระ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม และจะทำให้เกิดความเป็นกลางทางการเมือง

สำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้ง 10 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย 4 คน คือ นายนรนิติ เศรษฐบุตร อดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ปี 2550 นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายสุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ 4 คน นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อดีต รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายศุภชัย เยาวะประภาษ คณะบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายจรัส สุวรรณมาลา อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีต ส.ส.ร. ปี 2550

นักกฎหมาย 2 คน นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากันเป็นนัดแรก อย่างไรก็ตาม ในการประชุมดังกล่าว นายปริญญาและนายบวรศักดิ์ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากติดภารกิจทางราชการ

อย่างไรก็ตาม การประชุมของผู้ตรวจการแผ่นดินในวันนี้ เป็นที่น่าจับตามอง ต่อการแสดงจุดยืนของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีหลังจากที่ นายวัฒนา เมืองสุข ส.ส.บัญชีรายชื่อ พท. ออกมาแสดงความเห็น การแก้ไข รธน. ขอให้มีการพิจารณายุบองค์กรอิสระ ทั้งที่เป็นศาลปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินก็นับเป็นองค์กรอิสระ.

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินย้ำไม่เห็นด้วยแก้ รธน. จับตาเรียกประชุมแสดงท่าที หลังมีการเสนอความเห็นแก้ รธน.ให้ยุบองค์กรอิสระ อาทิ ศาล รธน. ศาลปกครองทิ้ง เชื่อผู้ตรวจการแผ่นดินไม่เห็นด้วยแน่ 29 ก.พ. 2555 11:52 29 ก.พ. 2555 12:44 ไทยรัฐ